1. februarreglen bør afskaffes omgående!

Hvis en spiller har spillet en håndboldkamp efter 31. december 2008, kan spilleren ikke skifte klub til en liga- eller 1. divisionsklub før 1. juli 2009.

Pressemeddelelse, 8/1-2009

Det er skræmmescenariet for de spillere, der lige nu er ansat i hårdt økonomisk trængte håndboldklubber. De vil således være udelukkede fra at udøve deres erhverv som håndboldspillere, hvis uheldet skulle være ude og en konkurs en realitet.

Håndbold Spiller Foreningen har den seneste periode været involveret i nogle af de klubber, der har økonomiske problemer som f.eks. Slagelse fH, Ikast fs og Nordkøbenhavn Håndbold. I forbindelse med situationerne i Slagelse fH og Ikast fs har de involverede klubber vist et flot hensyn til spillerne, herunder spillernes mulighed for at kunne skifte klub, hvis deres nuværende klub går konkurs. Således stillede Ikast fs med et old boys hold i weekendens kamp for 2. holdet.

Nu strammer tingene imidlertid til tidsmæssigt, og det er ikke hensigtsmæssigt i forhold til en sportslig forsvarlig afvikling af turneringen, at spillere skal undlade at spille i en kortere periode, enten indtil der kommer en regelændring, eller indtil der bliver klarhed over klubbens økonomiske situation. HSF har erfaret, at endnu flere klubber har økonomiske vanskeligheder, og det kan ikke udelukkes, at der vil komme en klubkonkurs her i foråret. 

Håndbold Spiller Foreningen har derfor mandag morgen sendt et brev til DHF med anmodning om at ændre 1. februar reglen generelt og indføre dispensationsadgang i tilfælde af at en klub misligholder en kontrakt, går konkurs eller lignede problemstillinger opstår.  
Når de nye regler skal udformes, skal der tages hensyn til, at en del af løsningen for klubben i en økonomisk krisesituation kan være, at enkelte spillere forlader klubben for at redde økonomien og dermed klubben. 
Derfor skal de regler, der måtte blive udarbejdet, sikre, at spillere kan forlade klubben. Det kunne f.eks. være at ændre 1. februar reglen til en 1. maj regel, idet spillerne så frit kan skifte klub inden udgangen af marts måned, hvor der fortsat er lang tid til sæsonen afsluttes.

Reglen blev i sin tid til for at modvirke, at en klub skulle kunne forstærke sig væsentligt med nye spillere hen mod sæsonens afslutning, og dermed skabe en uholdbar konkurrencesituation i forhold til slutspil o.l. Denne problematik er reel nok, og det ønsker Håndbold Spiller Foreningen selvfølgelig også, at der bliver taget hensyn i den nødvendige regelændring.

Spillere, ledere og sponsorer skal i denne økonomiske krise stå sammen, så godt det er muligt. Det har vores medlemmer i de klubber, der indtil nu har været forhandlet med også været villige til. Imidlertid er det et meget hårdt pres som spiller i disse dage at være bange for at spille en kamp og dermed risikere ikke at kunne spille håndbold i Danmark før efter 1. juli 2009. Alle håndboldspillere vil gerne spille, og det giver ikke mening, at man som skadesfri kan blive sat ufrivilligt på sidelinien i så lang en periode. Det tjener ikke noget formål, samtidigt med, at det vil forringe spillerens værdi i et i forvejen vanskeligt marked. Det skal ændres, og vi håber, at DHF og klubberne hurtigt vil sikre disse ændringer. Dette kan sagtens ske uden, at de sportslige hensyn tilsidesættes udtaler formand i Håndbold Spiller Foreningen Torben Vinther.

Hvis du som spiller er i farezonen og har spørgsmål er du naturligvis meget velkommen til at ringe til os!