Aalborg DH giver Rikke Nielsen oprejsning

- Rikke Nielsen får kompensation fra Aalborg DH´s nye ledelse. 

Pressemeddelelse, 2/4-2009

Rikke Nielsen og Aalborg DH har forligt sagen om Rikke Nielsens ret til løn under sygdom og skader - en sag, der har verseret i ¾ år. Begge parter i sagen er yderst tilfredse med forliget.

Aalborg DH´s nye ejerkreds er oprigtig kede af den udvikling sagen tog, hvor Rikke ufrivilligt blev tvunget ud i et karrierestop, og samtidig ikke fik løn under hendes skade, hvilket hun, ifølge sin kontrakt, var juridisk berettiget til. Det har derfor været magtpåliggende for Aalborg DH’s nye ejerkreds at få afsluttet sagen til begge parters tilfredshed. Da jeg overtog klubben i januar 2009 var der en verserende sag med Rikke Nielsen en sag vi ønskede at få afsluttet, derfor fik sagen også høj prioritet, og jeg er derfor glad for, at det nu er lykkedes os at lukke sagen til begge parters tilfredshed. Som sagen er blevet mig forlagt, kan jeg godt se visse uhensigtsmæssigheder i sagens forløb. I det nye Aalborg DH ønsker vi udelukkende at koncentrere os om at skabe en sund og god klub med tilfredse medarbejdere, så den slags sager hører absolut fortiden til, udtaler Jan Hansen.

Jeg er superglad for, at jeg nu har fået oprejsning i denne sag, og at både Aalborg DH og jeg nu tilfredsstillende kan lægge sagen bag os. Det har været utrolig hårdt for mig og min familie at stå uden løn fra Aalborg DH i så lang en periode, ligesom det mentalt har været hårdt, at den klub, jeg har givet så meget gennem årene, og som har givet mig mange store oplevelser, kunne finde på at behandle mig så dårligt. Uden Håndbold Spiller Foreningen og Advokatfirmaet Kroman Reumerts store opbakning, kunne jeg ikke have klaret mig igennem det lange og opslidende forløb, udtaler Rikke Nielsen. Og fortsætter:
Jeg har valgt at kæmpe min sag af etiske og moralske grunde - også håndboldspillere har ret til at blive behandlet ordentligt, når de går på arbejde. Jeg og mange andre håndboldspillere bruger vores løn til at betale husleje, mad og børneinstitutioner, og det er uholdbart pludselig at stå uden løn. Jeg håber min kamp har vist, at vi håndboldspillere er klar til at gå hele vejen for at få det vi har krav på, og at klubberne inkl. Aalborg DH fremadrettet opfører sig ordentligt. 

Det er med stor tilfredshed, at vi i Håndbold Spiller Foreningen kan konstatere, at den nye ejerkreds i Aalborg DH har anerkendt, at Rikke Nielsen er blevet behandlet dårligt. Vi må i forbindelse med denne sag også anerkende det nye Aalborg DH´s måde at håndtere sagen på. Vi har fået et tilsagn om, at det nu er slut med de dårlige sager omkring Aalborg DH, hvilket vi er meget tilfredse med og følger spændt, udtaler Torben Vinther, formand i Håndbold Spiller Foreningen, udtaler Torben Vinther, formand i Håndbold Spiller Foreningen.  

Med venlig hilsen

Håndbold Spiller Foreningen