Ann Grete Nørgaard, Håndbold Spiller Foreningen og Randers HK har indgået forlig

Ann Grete Nørgaard, Håndbold Spiller Foreningen (HSF) og Randers HK har nu indgået forlig i den verserende sag. HSF har kaldt fogedretsbegæringen mod Randers HK tilbage.

Pressemeddelelse, 29/10-2008

Løsningen af uoverensstemmelsen har vist os, at begge parter i sagen har bestræbt sig på at gøre sit bedste set ud fra en professionel og menneskelig betragtning. Efter en indgående drøftelse mellem parterne anerkender Ann Grete Nørgaard, at forløbet ikke har skullet opfattes som en sanktion fra klubbens side. Parterne er endvidere enige om at anerkende, at ingen af parterne har handlet ud fra et ønske om at skade hinanden. Det er også i det lys, at aftalen om at komme videre skal ses.

Forliget indeholder en fratrædelsesaftale, og situationen behandles i øvrigt som et klubskifte mod en mindre transfersum for at hjælpe Ann Grete videre.

Randers HK og Ann Grete Nørgaard ønsker hinanden held og lykke fremover og siger tak for de mange gode oplevelser i de mere end to år, hvor Ann Grete var en del af Randers HK.

Randers HK og HSF ser frem til et fortsat godt samarbejde.

Ann Grete Nørgaard, Randers HK og HSF har ikke yderligere kommentarer til sagen.