Brug af hovedbeklædning nu tilladt i håndbold

DHF´s bestyrelse har med øjeblikkelig virkning vedtaget at dispensere fra de internationale.

Pressemeddelelse, 19/1-2009

spilleregler vedrørende brug af hovedbeklædning. DHF´s Regeludvalg har ligeledes godkendt en dispensation i Liga og 1.division i forhold til brug af hjelm på målvogterposten.

Vedr. brug af tørklæde gælder dispensationen indtil videre til danske turneringskampe fra 2. division og nedefter.
Regeludvalget vil indenfor kort tid tage stilling til hvorvidt dispensationen for brug af tørklæde også kan gælde i Liga og 1.division.
For begge hovedbeklædninger gælder, at der skal være tale om specielle forholds - og
sikkerhedsregler og i resten af sæson 2008-2009 skal der søges om dispensation, da reglerne først forventes implementeret i regelsættet fra og med sæson 2009-2010.
Dispensation skal søges hos administrerende distriktsforbund og på spillestedet på forlangende
kunne forevises med foto af pågældende spiller, der viser korrekt montering af hovedbeklædningen.

Ansøgninger for Liga og 1.division skal indsendes til DHF´s administration – eliteafdelingen.

En dispensation til brug af hjelm kan indtil videre kun gives til målvogtere og en lægeerklæring skal være vedlagt ansøgningen inkl. foto af pågældende spiller, der viser korrekt montering af hovedbeklædningen.

Håndbold Spiller Foreningen glæder sig over dispensationen, men foreslår samtidigt at de nye dispensationsregler udvides til også at gælde alle spillere i ligaerne og 1 division, således at vi ikke kommer til at opleve spillere, der må stoppe karrieren fordi de ikke må spille med en hjelm, som en sikkerhedsforanstaltning, eller med hovedbeklædning af religiøse årsager. Endvidere bør der ikke være et krav om lægelig ”ordinering”, da alle spillere bør kunne vælge en sikkerhedsforanstaltning af denne art.

Dette er muligt i eksempelvis SAS - Ligaen hvor FC Nordsjælland spilleren Morten Karlsen længe har spillet med hjelm efter adskellige hjernerystelser.