Danske topatleter skal nu hjertescreenes

Danske topatleter skal nu hjertescreenes, i det kommende år vil godt 1.100 Team Danmark-støttede atleter blive tilbudt hjertescreening som et led i et forskningsprojekt på Gentofte og Bispebjerg Hospital, skriver Jyllands Posten i en artikel.

Pressemeddelelse, 30/3-2011

Man har tidligere været tilbageholdende med at hjerteundersøge elitesportsudøvere, men eftersom flere internationale forbund nu stiller krav om en sådan undersøgelse for at konkurrere på internationalt plan, har Team Danmark valgt at agere herefter, og de anbefaler atleterne at tage imod tilbuddet. 

"Vi blev lagt under pres. Vi lever i en verden, hvor det bliver et krav til vores atleter at blive hjertescreenet, så vi vil gerne tilbyde dem grundige undersøgelser, så de ikke bliver udelukket uden grund," udtaler Morten Storgaard som er leder af Team Danmarks sportsmedicinske team.

En række dødsfald inden for sportens verden de seneste år, har skabt debat omkring emnet. En undersøgelse fra Dansk Cardiologisk Selskab fraråder imidlertid denne type hjertescreening af topatleter med den begrundelse, at det vil redde få liv sammenlignet med de økonomiske omkostninger, der er forbundet med sådanne hjertescreeninger. 

"Der er fortsat ikke evidens for værdien af screening trods faldende risiko for SCD i Italien efter indførelse af screeningsprogram. Risikoen for SCD blandt idrætsudøvere i Danmark er lav (1,21/100.000 personår) og derfor vil den absolutte reduktion af SCD opnået ved screening højst være den samme," konkluderer Dansk Cardiologisk Selskab i deres rapport - ’Screeningen af unge idrætsudøvere i Danmark’.

Den internationale olympiske komité (IOC) anbefaler dog, at alle atleter ved OL i 2012 bliver hjertescreenet, og at dette formentligt vil blive et krav ved OL i 2016. Dette har gjort, at Team Danmark har valgt at muliggøre denne type undersøgelse.

Også Danmarks Idræts-Forbund (DIF) har tidligere været kritisk over for indførelsen af hjertescreeninger blandt unge topatleter for at undgå at skabe nervøsitet uden grund, men bakker nu Team Danmarks forskningsprojekt op. Jesper Frigast Larsen, der er OL- og Elitechef i DIF, efterlyser mere viden på området, og han finder derfor projektet interessant.

Hos Dansk Boldspil-Union (DBU) har man gode erfaringer med hjertescreening af fodboldspillere. På opfordring fra det europæiske fodboldforbund, UEFA, har DBU hjertescreenet alle superligaspillerne, og den beslutning er blevet godt modtaget hos både spillere og klubber.

"Ud af de 300 spillere vi undersøgte, var der 10, der fejlede noget. Men ingen af disse havde en livstruende tilstand, og derfor var der ingen, der blev forhindret i at spille," siger Jan Kyst Madsen, der er hjertespecialist og medlem af DBU’s medicinske udvalg.