Divisionsforeningen Håndbold bryder løfte om overenskomstforhandlinger

Håndbold Spiller Foreningen og Divisions Foreningen Håndbold har siden august 2007 forhandlet om en hovedaftale, en overenskomst og en standardkontrakt med rimelige ansættelsesvilkår for håndboldspillere i Danmark. Håndbold Spiller Foreningen har i dag konstateret, at klubberne ikke vil give spillerne reel indflydelse på egne vilkår.

Pressemeddelelse, 23/4-2008

Håndbold Spiller Foreningen har indgået en aftale med håndboldspillerne i de to ligaer om deres imagerettigheder, og Håndbold Spiller Foreningen går nu i gang med at drøfte med baglandet om en udnyttelse af disse rettigheder.

Det er skuffende, at klubberne i dansk håndbold ikke vil acceptere, at spillerne selv skal have indflydelse på deres ansættelsesvilkår. Vi har forhandlet længe og kunne i dag konstatere, at vi faktisk er enige om indholdet. Derfor er vi utroligt ærgerlige over, at vi ikke kan komme det sidste stykke, da vi betragter de involverede parter som partnere med det fælles mål at fremme håndbolden i Danmark - både for klubber og spillere.
Det er yderst beklageligt, og vi må nu tale med vores bagland om, hvad der skal ske. Vi skal drøfte, om der skal ske noget inden vores repræsentantskabsmøde i juni og selvfølgelig bliver dette også et tema på dette møde. Vi må nu overveje, hvilke muligheder vi har for aktivt at sikre ordentlige ansættelsesvilkår for alle spillere.

Bestyrelsesmedlem i HSF, Torsten Laen, udtaler:

- Håndboldspillere skal sikres ordnede forhold nu. Vi kan som ansvarlige ledere for spillerne ikke blive ved med at vente på DFH, der tilsyneladende ikke internt kan blive enige om at indgå i reelle forhandlinger med os i HSF.

- Vi kan selvfølgelig ikke løse alt med de midler, som salg af rettighederne indbringer. På sigt er det eneste rigtige, at vi indgår en overenskomst med DFH. Det er ikke muligt for nuværende, så nu gør vi det bedst mulige for spillerne.


Bestyrelsesmedlem i HSF, Bo Spellerberg, udtaler:

- Vi arbejder stenhårdt som professionelle håndboldspillere året rundt. Satsningen fra spillernes side er total i et erhverv med kort karriere og stor skadesrisiko. De grundlæggende vilkår er desværre ikke fuldt med. Det ønsker vi, at der tages action på nu.

Forhistorie
Håndbold Spiller Foreningen (HSF) har de seneste 5 år haft en tæt dialog med Divisionsforeningen Håndbold (DFH) om indgåelsen af en overenskomst i dansk håndbold mellem DFH og HSF.

I sommeren 2006 kom der tilsyneladende skred i disse forhandlinger, idet såvel DHF og DFH tilkendegav, at spillerne skulle sikres større indflydelse på egne vilkår. HSF oplevede over sommeren, at DFH ikke havde tid til forhandlingerne med HSF. Der kom simpelthen ikke handling bag de flotte ord. På denne baggrund indsamlede HSF i perioden august – november 2006 spillernes imagerettigheder (herunder tv-rettigheder). Disse Tv-rettigheder har klubberne ikke selv, idet spillerkontrakterne ikke sikrer en overdragelse af spillernes kollektive Tv-rettigheder til klubberne. Formålet var at formå DFH til at indgå en overenskomst med HSF. HSF forsøgte sideløbende at få opstartet forhandlingsmøder, hvilket ikke lykkedes.

Den 16. november 2006 præsenterede HSF aftalerne for DHF og DFH og forklarede, at ønsket stadig var en overenskomst. Siden har parterne forsøgt at nå hinanden uden held, og senest har DFH aflyst 2 planlagte forhandlingsmøder den 7. og 28. juni 2007, og oplyst, at DFH ikke ønsker at mødes med HSF med henblik på forhandlinger om indgåelsen af en overenskomst.

HSF har allerede den 27. juli 2006 fremsendt et rimeligt overenskomstforslag, der tager hensyn til klubbernes formåen og administrative kunnen. HSF har forløbet igennem været villige til at drøfte evt. ændringer heri, hvilket ikke er fremkommet fra DFH´s side i nu snart et år.

DFH har ikke fremlagt en samlet løsning til at skabe ordnede forhold for spillerne i dansk håndbold på trods af, at DFH er af den opfattelse, at der ikke eksisterer ordnede forhold. DHF har ligeledes tilkendegivet, at der ikke er ordnede forhold for spillerne. Til trods herfor er der ikke foretaget ændringer i standardkontrakten i 5 år.

I august 2007 indgik Håndbold Spiller Foreningen og Divisionsforeningen Håndbold en aftale om, at der skulle indgås en aftale om en Hovedaftale, en overenskomst og en standardkontrakt, og det er dette løfte, som Divisionsforeningen Håndbold nu har brudt.

Minimumskrav:
HSF stiller ikke urimelige eller ultimative krav. Vores krav er fx:

- Spillerne skal have indflydelse på egne ansættelsesforhold. I dag gælder en obligatorisk standardkontrakt udformet af DHF uden nogen spillerindflydelse.

- Tilstrækkelige forsikringer. Dette er en absolut nødvendighed i betragtning af at håndboldspiller-jobbet er et erhverv med høj risiko.

- Pensionsindbetalinger. Også håndboldspillere har brug for at spare op til pension.

- Erhvervs- og uddannelsesvejledning. Pga. håndboldspillernes korte karriere som håndboldspillere er dette afgørende vigtigt at få op at stå. Ellers vil vi se, at flere og flere spillere vil ende i problemer, når alder eller skade gør en ende på håndboldkarrieren.


En overenskomst vil sikre spillerne indflydelse på egne vilkår i fremtiden.