Finanskrisen kræver nye initiativer i håndboldbranchen

Krisen har gennem det sidste år ramt håndboldbranchen hårdt ligesom mange af Danmarks andre brancher. Lønnedgang til medarbejdere og smallere trupper er blevet nogle af de realiteter, som klubberne og spillerne har måttet se som de eneste muligheder, når indtægterne falder. Men ifølge HSF er løsningen nye initiativer og en mere langsigtet tænkning, når det gælder økonomi.

Pressemeddelelse, 25/11-2009

Som spillernes fagforening har Håndbold Spiller Foreningen fulgt det seneste års lønnedgange nøje. HSF har siddet med til gennemgang af håndboldklubbernes regnskaber, budgetter osv. i forbindelse med mange af sine medlemmers lønnedgange. Grunden har været, at når spillerne rækker hånden frem til klubberne og accepterer lønnedgange og smallere trupper, så er det ligeledes vigtigt, at klubberne viser økonomisk ansvarlighed.

På baggrund af gennemgangen af klubbernes regnskaber og budgetter har HSF kunne konstatere to ting.

Det første er, at kapitalkravsreglerne har bevist sit værd. Reglerne blev i sin tid lavet som spillernes sikkerhed for, at de fik deres løn. Regnskaberne viste, at reglerne var blevet udnyttet fuldt ud og viste en indikation af, at hvis reglerne ikke havde været gældende, så kunne den nuværende situation have været meget mere alvorlig, fordi klubberne i så fald kunne have indgået mange flere kontrakter og dermed overbebyrdet sig selv endnu mere økonomisk.

Den anden ting der blev tydelig var, at mange klubber har været præget af overbudgettering, hvilket har medvirket, at hele branchen er blevet hårdt ramt af krisen. Mange af klubberne har valgt at anbringe meget af sin egenkapital i fast ejendom, EDB udstyr osv., i stedet for i likvide midler. Dette har gjort det endnu sværere for klubberne at få et økonomisk råderum især i den nuværende krisetid.

Carsten Thygesen, Skjern Håndbold, udtaler i en pressemeddelelse fra Divisionsforeningen Håndbold: “Likviditet og manøvredygtighed er altafgørende. Vi har en smallere trup for ikke at presse økonomien, og det går måske ud over de sportslige resultater. Men vi lever med, at vi ikke har den bredde, vi kunne ønske os. Til gengæld skaber vi et afsæt, så vi i 2011 og 2012 atter kan lege med i toppen”.

Denne udtalelse fra Carsten Thygesen, mener HSF, er særdeles opløftende og derfor vigtig at tage fat i. For at imødekomme klubbernes finansielle problemer mener HSF, at kapitalkravsreglerne bør fryses fast, da de har vist sig ikke at kunne fungere i tilstrækkelig grad. I stedet skal der stilles krav til klubbernes likviditet. Reglerne skal sikre, at en vis procentdel af egenkapitalen foreligger i likvide midler. Dette skal skabe en sundere branche, hvor der tænkes i langsigtede baner i stedet for kortsigtet. Det vigtigste for alle parter må være tryghed i kontrakterne, og at der fremadrettet er arbejdspladser at finde i håndboldbranchen. Derfor opfordrer HSF til dialog mellem klubberne og DHF for at sikre fremtidens håndbold i Danmark.