Fælles pressemeddelelse DHF og HSF

Dansk Håndbold Forbund og Håndbold Spiller Foreningen har dags dato indgået en aftale om honorering af spillerne på de danske A-landshold.

Pressemeddelelse, 7/4-2011

Aftalen med såvel kvindelandsholdsspillerne som herrelandsholdsspillerne har ingen tidsbegrænsning og kan først i sin nuværende form ændres ved udgangen af 2012.

Såvel spillernes grundløn som deres bonusaftaler er baseret på en konjunkturbestemt udregning og i forhold til bonus for opnåede resultater ved VM 2011 er honoreringen den samme for kvindelandsholdets spillere som for herrelandsholdsspillerne.

Det konstruktive forhandlingsforløb har endvidere udmøntet sig i, at parterne har udarbejdet en erklæring om forbedring af fremtidige samarbejdsrelationer ud fra betragtningen om at sætte fælles interesser over særinteresser.

”I Håndbold Spiller Foreningen er vi ekstremt glade for, at vi har fundet en løsning, der åbner store perspektiver for arbejdet fremadrettet – ikke mindst frem mod OL 2012, hvor dansk håndbolds ultimative mål må være at have to hold med i kampen om medaljer.  Desuden lægger vi vægt på, at klimaet under forhandlingerne har været konstruktive og positive og vi er stolte af det resultat, vi har opnået sammen med DHF,” siger direktør i Håndbold Spiller Foreningen, Michael Sahl Hansen.

”Vi ser dansk håndbold som den helt store vinder i denne sag. Alle har udvist stor økonomisk og moralsk ansvarlighed og der er med vores frugtbare dialog med Håndbold Spiller Foreningen lagt op til et stærkt fremadrettet samarbejde til gavn for alle i dansk håndbold. Det er en glædens dag i dag,” siger Per Rasmussen, formand for Dansk Håndbold Forbund.