Gratis kontraktforhandling

Udover den nyoprettede agentvirksomhed tilbyder Håndbold Spiller Foreningen gratis kontraktforhandling til spillere, der har fundet en klub og efterfølgende ønsker hjælp til selve forhandlingen med klubben.

Pressemeddelelse, 28/2-2007
Den gratis kontraktforhandling er et tilbud til samtlige 1. divisionsspillere samt de lavest lønnede i ligaerne. Kontakt Håndbold Spiller Foreningens sekretariat eller spilleragent Søren Herskind (41 28 17 71) for yderligere information.
 
Kontraktforhandlingen vil blive foretaget af enten Søren Herskind eller af en af sekretariatets medarbejdere. Det er sekretariatet og Søren Herskind, der fastlægger, hvordan bistanden vil blive ydet. Hjælpen vil primært bestå i telefonrådgivning og forhandling direkte med klubben. Hvis der herudover skal ydes bistand til forhandlingerne, skal der i hvert enkelt tilfælde aftales en honorering herfor. Det er ikke omfattet af den gratis kontraktforhandling, at forhandle spillere ud af deres eksisterende aftaler.
 
Det skal oplyses, at det nærmere koncept for gratis kontraktforhandling vil blive udviklet i takt med at det benyttes. Derudover vil konceptet blive et tema på Håndbold Spiller Foreningens repræsentantskabsmøde sommeren 2007, hvor repræsentantskabet får lejlighed til at drøfte det nærmere.
 
Udover ovenstående kan alle spillere altid sende deres kontrakter til gennemsyn og kommentering af Håndbold Spiller Foreningens sekretariat.