Herrelandsholdet rækker hånden ud!

- og forventer seriøsitet fra DHF´s side.

Pressemeddelelse, 21/7-2009

Herrelandsholdet tager til efterretning, at DHF ikke ønsker at sende dokumenterne til herrelandsholdets forhandlingsudvalg - end ikke under fortrolighed på trods af, at bl.a. Cimber-aftalen for 2009 er sendt til forhandlingsudvalget tidligere. For at få genoptaget og forhåbentlig også snart afsluttet forhandlingerne, viser herrelandsholdet nu imødekommenhed ved at møde op i Idrættens Hus for at få adgang til de nødvendige økonomiske oplysninger.

Lars Jørgensen udtaler i denne forbindelse:

"Nu strækker vi armen ud til DHF og så går jeg ud fra, at DHF vil gøre det samme og komme til forhandlingsbordet, og at DHF´s reelle beslutningstager Per Bertelsen nu sagligt vil begynde at forholde sig til vores rimelige krav, der går ud på en fastholdelse af den samme rimelige andel til spillerne af de indtægter, der genereres på landsholdene".

Håndbold Spiller Foreningens direktør Annelise Vidø vil møde op sammen med en revisor på DHF´s kontor. Og herrelandsholdet forventer, at de får uhindret adgang til de regnskabsmæssige oplysninger samt får lejlighed til at gennemgå oplysningerne i den tid, som de finder det nødvendigt. Gennemgangen vil finde sted den 28. og 29. juli 2009.

Spillerne har ligeledes meddelt DHF, at spillerne ønsker at deltage i et tilbudt forhandlingsmøde med DHF den 3. august kl. 9.30 i Kolding, såfremt DHF forinden forhandlingsmødet sender et forhandlingstilbud, idet det ikke giver mening at mødes igen, såfremt spillerne ikke har noget nyt at forholde sig til i forhold til Per Bertelsens tidligere udmeldte løndiktat og efterfølgende afvisninger af spillernes forskellige konstruktive løsningsforslag.

Ligeledes er det en forudsætning for spillernes deltagelse i et forhandlingsmøde, at DHF på skrift meddeler:

  • De forpligtelser, som DHF har påtaget sig af betydning for spillerne
  • Omfanget af rettighedsoverdragelse til sponsorerne til at udnytte spillernes kommercielle rettigheder
  • Vilkår for og størrelse af bonusaftaler med sponsorer
  • Ovennævnte sponsoraftalers længde

For at kunne forberede forhandlingsmødet, er spillerne naturligvis nødt til på forhånd at have tilsendt disse oplysninger på skrift, idet aftalen med spillerne skal tage højde for disse forhold.

Såfremt Per Bertelsen på DHF´s vegne nu vælger at gå konstruktivt ind i forhandlinger med spillerne,er spillerne til gengæld indstillet på at forlænge fristen for DHF til at stoppe den kommercielle brug af spillerne en uge til den 5. august 2009.

For yderligere kommentarer kan Lars Jørgensen kontaktes i dag mellem kl. 16-17 på telefon 20 67 29 62.

Med venlig hilsen

Håndbold Spiller Foreningen

På vegne af

Herrelandsholdet