Håndbold Spiller Foreningen er klar til at forhandle

Håndbold Spiller Foreningen ønsker en modernisering af standardkontrakten, og på enkelte områder en forbedring af ansættelsesvilkårene for håndboldspillere sammen med indførelsen af et aftalesystem med indflydelse og tryghed for spillerne.

Pressemeddelelse, 5/12-2008

DFH har ønsket at forringe håndboldspilleres ansættelsesvilkår og kun forbedre standardkontrakten tekstmæssigt. DFH har bl.a. ønsket at forringe spillernes ret til fuld løn under sygdom og skader. Det har Håndbold Spiller Foreningen selvfølgelig ikke kunne medvirke til.
Håndbold Spiller Foreningen er klar til at fortsætte forhandlingerne og har gentagne gange den seneste måned foreslået, at der blev udpeget en mægler, hvilket DFH kun har villet, hvis Håndbold Spiller Foreningen på forhånd accepterede forringelserne af ansættelsesvilkårene!

Med venlig hilsen

Håndbold Spiller Foreningen

Torben Vinther                   Bo Spellerberg
20210011                           28111979