Færre kampe og højere kvalitet

HSF ønsker at udvide antallet af medarbejdere, så arbejdsforholdene og den konkrete rådgivning kan forbedres for håndboldspillerne i Danmark. HSF søger enten 2 deltidsmedarbejdere på 15-20 timer pr. uge eller en fuldtidsmedarbejder.

Pressemeddelelse, 12/11-2004
I forbindelse med, at Dansk Håndbold Forbund har fremsat forslag om reducering af antallet af slutrunder og indførelse af faste landsholdsterminer for Det Europæiske Håndboldforbund, ønsker Håndbold Spiller Foreningen at udtrykke tilfredshed med forslaget. Det konkrete ændringsforslag har været drøftet mellem Håndbold Spiller Foreningen, Dansk Håndbold Forbund og Divisionsforeningen Håndbold allerede i foråret.
 
De danske landsholdsspillere havde forud for de fælles danske drøftelser i foråret vurderet mulighederne for at reducere presset på landsholdsspillerne og højne kvaliteten af håndboldproduktet. Landsholdsspillerne konkluderede, at en løsning kunne være færre slutrunder samt indførelse af kvalifikationskampe og faste landsholdsterminer. Men på betingelse af, at der ikke blev flere kampe. Der blev på det fælles danske møde opnået enighed herom.
 
I forlængelse heraf fremsendte Håndbold Spiller Foreningen på vegne af de danske landsholdsspillere og blandt andre landsholdsspillere i Spanien, Tyskland og Sverige nedenstående dokument til Det Europæiske Håndboldforbund. Dokumentet blev sendt i anledning af Det Europæiske Håndboldforbunds ordinære kongres på Cypern i maj måned, hvor debatten af emnet blev indledt.
 
Slutrunder hvert fjerde år giver spillerne større overskud og motivation, som naturligvis er til gavn for såvel spillere som landsholdets resultater og klubberne. Desuden giver de faste terminer klubberne mulighed for en langt bedre planlægning af sæsonens aktiviteter og en forsvarlig gennemførelse af disse.
 
Forslaget lægger ydermere op til, at kvalifikationskampe til slutrunder skal afløse ?ubetydelige? træningskampe. Dette bidrager således også til at forøge den sportslige og økonomiske værdi af håndboldproduktet.
 
Det er glædeligt, at parterne i dansk håndbold er enige om retningen, som håndboldsporten skal gå i, for at vi sikrer fortsat sportslig og økonomisk udvikling af vores sport. Vi har et håb om, at forslaget bliver behandlet og gennemført uden væsentlige indsigelser.
 
- - -
 
EUROPEAN HANBALL FEDERATION
7th EHF ORDINARY CONGRESS
 
Viewpoint of a widespread group of players in Europe
- An overview
 
To secure a high level of performance by the players and the ability of the players to participate at the highest level for a long period of time we suggest the following reasonable conditions for national team players. If the conditions are not fulfilled the risk of players not participating in every championship and thereby devaluating the tournament is too high and a consequence will be that players have to end their career several years earlier than anticipated. Only by these improvements is it possible to upkeep the value of our product and securing the most attention and economic abilities.
 
REASONABLE CONDITIONS FOR NATIONAL TEAM PLAYERS
 
1.       National Team Championships
a.        Only one championship every 2nd year (i.e. European Championship and World Championship every 4th year)
b.       Olympic Games every 4th year
c.        No championship for national teams every 4th years
d.       Qualification system to every championship as known in football
e.        Championships has to last longer to allow more restitution days between games
 
In connection to this we prefer unchanged extension of national club tournaments
 
2.       Harmonised National Teams fixtures
(So it is possible for national teams to have optimal conditions independently of the national and international club tournaments)
 
CLUB TOURNAMENTS
 
a.        Maintenance of the national club tournaments with unchanged extension
b.       If some clubs wish to play more international matches, we recommend these clubs to establish a regional tournament
c.        Maintenance of the European Cup system as a supplement to the national tournaments
d.       The initial part of Champions League could be converted into regional pre-qualification tournaments. Regional club tournaments could have a similar function.
 
We have listed our suggestions briefly and are of course willing to discuss details further.
 

  • AJBM (Spanish Male Handball Players Association) on behalf of the Spanish male elite players and hereby the national team players
  • AMDBM (Spanish Female Handball Players Association) on behalf of the Spanish female elite players and hereby the national team players
  • The German male National Team Players
  • The Swedish male National Team Players
  • HSF (Danish Handball Players Association) on behalf of the Danish elite players and hereby the male and female national team players.

Contact: Danish Handball Player Association