Håndbold Spiller Foreningen fylder 10 år!

Håndbold Spiller Foreningen fylder 10 år den 19. maj 2007 og man må sige, at foreningen har været inde i en rivende udvikling.

Pressemeddelelse, 18/5-2007
Håndbold Spiller Foreningen er spillernes uafhængige interesseorganisation, der arbejder for de danske elitehåndboldspilleres sportslige såvel som sociale og økonomiske interesser. Det indbefatter en individuel rådgivning, et arbejde for kollektive forbedringer samt et overordnet arbejde for at fremme dansk elitehåndbold ved at udvikle vilkårene over tid og det ser ud til der er et stort behov for vores arbejde på disse planer!
 
Eksempelvis er Håndbold Spiller Foreningens medlemstal stille og roligt steget gennem tiden siden foreningens start:
 
1998: 150 medlemmer
2001: 223 medlemmer
2003: 441 medlemmer
2006: 514 medlemmer (19/5 2007)
 
Håndbold Spiller Foreningen har i maj 2007 sat medlemsrekord, så opbakningen til foreningen er større end nogen sinde. Foreningen har i dag 514 medlemmer ud af et medlemspotentiale på ca. 870 spillere, der omfatter danske spillere i udlandet, samt spillere i de hjemlige ligaer og 1. divisioner.
 
I 2006 fordeler medlemmerne sig således:

 

Antal medlemmer

Medlemspotentiale

(16 spillere pr. hold)

Organisationsgrad

Ligaerne

386

416

92,7 %

1. divisionerne

               88             

448

19,6 %

Udlandet

 20

 50

38,0 %

Associerede

19

-

-

 

Udvikling i antallet af ansatte:
Også på sekretariatsfronten er der sket en kæmpe udvikling. I starten var det fodboldspillerforeningen, der varetog sekretariatet for håndboldspillerne, hvorefter Søren Herskind blev ansat hele 10 timer om ugen.
1. januar 2001 overtog Jeppe Haugaard jobbet, som han havde i knap to år. Fra oktober 2002 var Rasmus N. Haagensen ansat som daglig leder og i 2003 opstod der et behov for yderligere ansættelse af Andreas Jensen som rådgiver.

Rasmus blev i november 2005 afløst af Josephine Touray, der arbejdede som daglig leder af foreningen indtil hun i efter året 2006 blev afløst af Annelise Vidø, der blev ansat som Direktør og Kresten Blæsild, der er Spillerrådgiver. Begge er fuldtidsansatte, og derudover betaler foreningen for samlet ca. 1 fuldtidsansats arbejde hos fodboldspillerforeningen ligesom der i januar 2007 blev indgået et agentsamarbejde med Søren Herskind.

Håndbold Spiller Foreningen arbejder ufortrødent videre på at forbedre forholdene for håndboldspillerne de næste mange år!