Håndbold Spiller Foreningen har fået medhold i Skive sagen

Skive tildelt advarsel efter DHFs love.

Pressemeddelelse, 16/1-2009

DHF´s Appeludvalg har i dag afsagt en kendelse, hvor Skive fH har fået en advarsel for udformningen af kontrakterne med Maja Torp og Karen Schmith. DHF´s Appeludvalg udtaler i kendelsen, at Appeludvalget er enig med HSF i, at Skive fh ved at undlade at foretage korrekt skatteindberetning har foretaget en grov overtrædelse af reglementer og at denne overtrædelse i sin substans har været velegnet til at bringe sporten i miskredit.
 
Håndbold Spiller Foreningen forventer, at DFH og DHF vil sørge for at informere forbund og klubber/foreninger grundigt om denne afgørelse, så andre klubber ved præcist, hvordan de skal forholde sig i forbindelse med indberetning af skat fremadrettet.
 
Håndbold Spiller Foreningen opfordrer alle spillere, klubber og agenter, der måtte have medvirket til indgåelse af sådanne aftaler til at stoppe med det og få ryddet op i de aftaler, der måtte være indgået, så vi kan komme videre med en ren håndboldsport i alle henseender.
 
Med venlig hilsen
Håndbold Spiller Foreningen