Håndbold Spiller Foreningen repræsenteret i DHFs bestyrelse

På DHFs årlige repræsentantskabsmøde, som blev afviklet på Hotel Crowne Plaza i Københavns Ørestad, blev der gennemført en strukturændring, der blandt andet betyder, at DHF fremadrettet har to næstformænd for henholdsvis bredden og eliten.

Pressemeddelelse, 17/6-2012

Strukturændringen betyder ligeledes, at Håndbold Spiller Foreningen som noget nyt får en repræsentant i DHF’s bestyrelse.  Denne plads vil blive varetaget af Håndbold Spiller Foreningens direktør Michael Sahl Hansen, som udtaler følgende om den nye bestyrelsespost:
- Jeg ser frem til at tage del i det arbejde, der ligger i DHFs bestyrelse. Der er ingen tvivl om, at Håndbold Spiller Foreningen søger indflydelse de steder, hvor det har betydning for vores medlemmer. Udover at tage del i arbejdet i bestyrelsen, forventer jeg også, at den positive proces, der er i gang med DHF og Divisionsforeningen, bærer frugt, således at spillerne får en aftaleret.

Den nye struktur betyder ligeledes, at de to repræsentanter for henholdsvis Dame A og Herre A landsholdet, der varetog to af de 50 pladser i repræsentantskabet, nedlægges. Fremadrettet vil Håndbold Spiller Foreningen forestå valget af en spillerrepræsentant til repræsentantskabet, som udbygges til 51 repræsentanter.