Håndbold Spiller Foreningen støtter fodboldspillernes retssag mod DBU

Spillerforeningens retssag mod DBU afvikles i denne uge, hvor Østre Landsret skal tage stilling til, hvem der har retten til at regulere arbejdsmæssige vilkår.

Pressemeddelelse, 12/9-2007
Hvem bestemmer ansættelsesvilkårene i sportens verden?

Skal fodboldspilleres arbejdsforhold reguleres gennem en overenskomst, eller skal de bestemmes af Dansk Boldspil Union? Det er spørgsmålet, Østre Landsret skal besvare efter fire dages retsmøder i denne uge.

Besvarelsen af dette spørgsmål har også betydning for håndboldspillerne, der for tiden forhandler overenskomst med Divisionsforeningen Håndbold. Derfor har Håndbold Spiller Foreningen interveneret i sagen til støtte for Spillerforeningen. I morgen eftermiddag procederes der fra Håndbold Spiller Foreningen i sagen.

Torben Vinther, fastslår:

"Retssagen er afgørende for, at vi rent arbejdsretligt får mulighed for med indgåelsen af en overenskomst at få håndbolden op på niveau med det øvrige arbejdsmarked i Danmark. Det må være indlysende, at det skal være arbejdstager og arbejdsgiver, der skal fastsætte de vilkår, som ansættelserne skal finde sted efter."

Bo Spellerberg fortsætter:

"Hvis denne sag ikke vindes af Spillerforeningen, er det vanskeligt at se, hvordan professionelle idrætsudøvere med ro i sindet kan indgå kontrakter? Reelt vil det nationale forbund kunne indføre ændringer efter behag, også med tilbagevirkende kraft, hvorved spillerens ansættelsesvilkår kan ændres markant. Det er en usikkerhed Østre Landsret bør sikre ikke skal opstå."

 

Retssagen har rødder tilbage til 2003, hvor DBU ændrede unionens standardkontrakt, så den indeholder forhold, der strider imod Spillerforeningens overenskomst med Divisionsforeningen og forringer fodboldspilleres arbejdsmæssige vilkår.


For yderligere informationer kontakt:

Torben Vinther, formand for Håndbold Spiller Foreningen, tlf.: 20210011

Bo Spellerberg, bestyrelsesmedlem i Håndbold Spiller Foreningen, tlf. 28111979