Håndbold Spiller Foreningen støtter Ulrik Wilbek i det skadesforebyggende arbejde

Håndbold Spiller Foreningen vil gerne følge op på Ulrik Wilbeks bekymring omkring de mange skader på herre landsholdet, hvor flere af skaderne er ens og ligner skader, der har været flere af over en længere periode i dansk håndbold.

Pressemeddelelse, 30/10-2007
Håndbold Spiller Foreningen er af den opfattelse, at der skal et samlet samarbejde til mellem DHF, klubberne og Håndbold Spiller Foreningen, da det er nødvendigt at erfaringerne udveksles på tværs af klubber og landshold.

Annelise Vidø, direktør i Håndbold Spiller Foreningen udtaler:

"Jeg er glad for, at Ulrik Wilbek har taget fat på dette store problem i dansk håndbold. Efter Håndbold Spiller Foreningens opfattelse, er det vigtigt, at der følges op på etableringen af den fremragende skadesdatabase på DHF´s hjemmeside, hvor klubbernes fysioterapeuter skal indberette skader. Desværre har vi konstateret, at der i 2006 og 2007 ikke er indberettet skader i det omfang, de er sket. På denne baggrund har jeg kontaktet DHF´s direktør Morten Stig Christensen, der har lovet at tage problemet op med klubberne i Udvalget For Professionel Håndbold, hvilket vi er yderst tilfredse med. Vi håber således, at DHF og klubberne i samarbejde får skabt nyt liv til skadesdatabasen, da en registrering af skader er eneste mulighed for at lave et ordentligt skadesforebyggende arbejde."

Håndbold Spiller Foreningen har talt med den danske herrelandstræner, Ulrik Wilbek, der udtaler:

"Jeg er helt enig med Håndbold Spiller Foreningen i, at det er vigtigt at indsamle viden om de skader, der opstår, for at kunne tilrettelægge en god skadesforebyggende træning."