Håndbold Spillerforeningen og Divisionsforeningen Håndbold genoptager forhandlingerne og dialogen

Pressemeddelelse, 23/6-2008

Håndbold Spiller Foreningen og Divisionsforeningen Håndbold er blevet enige om at
fortsætte forhandlingerne om en modernisering af vilkårene i den standardkontrakt, der
regulerer spillernes ansættelsesvilkår.
Målsætningen er at få omsat de 10 punkter, der indholdsmæssigt er enighed om, til
konkret ændring og vedtagelse af ny standardkontrakt inden udgangen af året.
Samtidig nedsættes et samarbejdsudvalg, der skal se på og finde løsninger på de
aftaleretlige udfordringer, så de passer til håndboldssporten.


                                                      Med venlig hilsen

    Håndbold Spiller Foreningen                             Divisionsforeningen Håndbold
         Torben Vinther                                                         Jens Christensen
            Formand                                                                      Formand