HSF hjælper Ann Grete Nørgaard

HSF tager til genmæle overfor Randers HK.

Pressemeddelelse, 6/10-2008

Håndbold Spiller Foreningen vil gøre det helt klart, at det her ikke er en sag, hvor vi vil bruge Ann Grete Nørgaard som prøvesag for at komme uden om kontraktens bestemmelser om voldgiftsbehandling.

Randers HK har misligholdt Ann Grete Nørgaards kontrakt og efter 1 uges forhandlinger om at løse problemerne omkring klubbens misligholdelse, så Ann Grete Nørgaard ingen andre muligheder end at ophæve sin ansættelseskontrakt, hvilket HSF selvfølgelig hjalp hende med.

I den forbindelse har Ann Grete Nørgaard fået oplyst de muligheder, hun har for at agere i forhold til Randers HK. En af disse løsninger er at gå til de almindelige domstole i stedet for at bruge en voldgift.

Man kan nemlig ikke på forhånd lovligt aftale, at en konflikt skal føres i voldgiftsretten i stedet for det almindelige retssystem. Det er meget byrdefuldt for en privatperson at skulle bruge en voldgift. Især det system, som DHF har sat op, og som betyder, at Ann Grete Nørgaard, selv om hun måtte vinde en sag, selv skal betale for sin egen advokat og nogle af dommeromkostningerne. Dette beløb vil formentlig ikke være under kr. 50.000 – 100.000. Det er ganske enkelt ikke rimeligt.

Da der foreligger en righoldig praksis om, at sådanne ansættelsessager kan behandles ved domstolene i stedet for en aftalt voldgiftsklausul, har Ann Grete Nørgaard valgt dette i stedet for en langvarig og dyr voldgiftsbehandling. 

Håndbold Spiller Foreningen bakker selvfølgelig Ann Grete Nørgaard op i en sådan sag og er i øvrigt af den opfattelse, at hun til fulde har levet op til sine kontraktmæssige forpligtelser, og det er vores opfattelse, at det snarere er klubben, der har misligholdt kontrakten udtaler bestyrelsesformand i HSF, Torben Vinther

Og næstformand i HSFs bestyrelse, Bo Spellerberg, i følger trop:
Vi er i bestyrelsen løbende blevet orienteret om denne sag, og synes den er ført lige efter bogen fra vores side.