HSF søger ny daglig leder

Da vores nuværende daglige leder har ønsket at fratræde for at søge andre udfordringer, søger HSF en ny daglig leder. Stilingen kan være på mellem 25-37 timer om ugen.

Pressemeddelelse, 26/8-2005
Om HSF
Håndbold Spiller Foreningen (HSF) er en sammenslutning af elitehåndboldspillere i Danmark og danske elitehåndboldspillere i udlandet. HSF er håndboldspillernes egen forening startet af håndboldspillerne selv i 1997. Foreningen varetager håndboldspillernes sportslige, politiske, økonomiske og sociale interesser overfor alle relevante parter inden for som uden for idrætsverdenen. Foreningens sekretariat består foruden den daglige leder af 1 fuldtidsansat og en deltidsansat, der begge er tiltrådt i foråret 2005.

Stillingsindhold
HSFs daglige leder vil få følgende arbejdsopgaver:

 • Ledelse og organisering af foreningens arbejde og økonomi i det daglige
 • Rådgivning af medlemmer inden for alle områder i relation til håndboldkarrieren
 • Hvervning af medlemmer
 • Kommunikation med medlemmer, samarbejdspartnere, myndigheder og offentligheden
 • Forhandlinger med samarbejdspartnere - DHF, Divisionsforeningen, klubber m.fl.
 • Deltagelse i bestyrelsen i DEF
 • Samarbejde med de øvrige danske og udenlandske spillerforeninger
 • Tæt sparring med HSFs bestyrelsesmedlemmer herunder fastlæggelse og udførelse af foreningens politiske arbejde
 • Redaktionelt arbejde i tilknytning til foreningens magasin Spillernyt

Arbejdstiden kan uanset det fastsatte ugentlige timetal variere i tilknytning til håndboldsæsonen, og der må forventes overarbejde i særlige perioder. Lønnen er efter kvalifikationer og såvel studerende som kandidater opfordres til at søge stillingen.

Forventninger til dig

 • Du vil kunne skabe og fastholde overblik samt lede og fordele arbejdsopgaver
 • Du er initiativrig og selvstændig og kan tage ansvar for at drive en proces
 • Du er god til at samarbejde
 • Du er god til at håndtere pres og stressede situationer
 • Du er god til at formulere dig skriftligt og mundtligt både på dansk og engelsk
 • Du brænder for eliteidræt og har lyst til at gøre en forskel for de danske elitehåndboldspillere
 • Du er eller har eventuelt selv været eliteidrætsudøver
 • Du har eventuelt erfaring med sekretariatsarbejde

Arbejdssted
Arbejdsstedet er på sekretariatets adresse: Pilestræde 35, 1. sal, 1112 København K, idet det dog skal oplyses, at der kan være en del rejseaktivitet i perioder i forbindelse med klubbesøg m.v. Der kan for den rette ansøger evt. accepteres hjemmearbejde af et nærmere aftalt omfang.

Yderligere oplysninger og ansøgningsfrist
HSF ønsker at ansættelse kan ske pr. 1. oktober 2005 eller hurtigst muligt.

Ansøgningen skal være HSFs sekretariat i hænde senest d. 15. september 2005, kl. 12.00. Ansøgningen samt CV stiles til HSFs daglige leder Rasmus N. Haagensen. Ansøgningen kan også sendes pr. e-mail: rasmus.haagensen@haandboldspiller.dk.

Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du kontakte Rasmus N. Haagensen på ovennævnte adresse eller e-mail eller på tlf. 33 12 11 28 eller mobil 22 26 00 44 eller bestyrelsesmedlem Annelise Vidø 51 35 19 05.

Samtlige ansøgninger og henvendelser vil blive behandlet fortroligt.