Ikast spillere: Vi har været meget tilfredse med Håndbold Spiller Foreningen!

Håndbold Spiller Foreningen og Ikast spillere tager til genmæle.

Pressemeddelelse, 12/1-2009

I en situation, hvor en klub er tæt på at gå konkurs, er der tale om en krise for alle de involverede parter: spillere, klub og ledere. At nå til en aftale er en proces, hvor parterne skal tale en del sammen for at få en gensidig forståelse for, hvad der er ordentligt og rimeligt. Håndbold Spiller Foreningens rolle er at hjælpe til med at få en aftale på plads, der er indgået på baggrund af korrekte og verificerbare oplysninger fra klubben, så aftalen er holdbar for alle parter i det lange løb. Det værste, der kan ske er, at der indgås en aftale over natten, hvor det efterfølgende viser sig, at spillerne ikke har fået opbygget tilliden til klubben eller evt. føler sig snydt.

At spillerne skal have mulighed for at tage en beslutning på baggrund af korrekte og verificerede oplysninger betyder, at Håndbold Spiller Foreningen skal have fuld indsigt i klubbens økonomi, og det havde Ikast fs vanskeligt ved at vænne sig til. Derfor har processen været langvarig.

Det er ikke korrekt, at der er indgået den aftale, som klubben i første omgang lagde op til. Klubben lagde op til en skævdeling i lønnedgangen, så ikke alle ansatte blev stillet lige, hvilket er helt uhørt. Det fik vi rettet. Endvidere havde klubben ikke sikret spillerne dækning i Lønmodtagernes Garantifond, hvis klubben alligevel var gået konkurs. Den aftale, som klubben havde fremlagt i første omgang havde således store mangler, og spillerne har fået flere krav gennemført, udtaler Torben Vinther formand for Håndbold Spiller Foreningen og han får straks opbakning fra flere spillere, der har fået rådgivning i forbindelse med klubbens forslag til lønnedgang.

Vi har haft god gavn af at have HSF på vores side i forbindelse med at Ikast fs præsenterede et forslag om en lønnedgang udtaler Jeppe Viinberg og fortsætter: I en sådan situation, hvor klubben har indgået kontrakter med spillere, som den ikke kan leve op til, kan tilliden til klubben og de enkelte bestyrelsesmedlemmer ligge på et meget lille sted. Det har i den forbindelse været afgørende for os spillere, at vi har kunnet få opbygget tilliden til de oplysninger, som vi skulle træffe vores afgørelse på baggrund af.

Og Kristian Nøhr slutter op: Det er meget afgørende for os spillere, at Håndbold Spiller Foreningen fik fuld indsigt i klubbens økonomi, og det tog desværre klubben 11 dage at nå til samme konklusion. Håndbold Spiller Foreningen fik nemlig først oplysningerne den 8. januar 2009, så når Mads Lindegaard oplyser, at det kunne have gået langt hurtigere uden Håndbold Spiller Foreningens hjælp, så er det ikke rigtigt, men det kunne have været gået langt hurtigere, hvis klubben havde været samarbejdsvillig.  

 Med venlig hilsen

Håndbold Spiller Foreningen

Bestyrelsen