Information til unge spillere og deres forældre

Pressemeddelelse, 3/1-2008

I DHF´s kontraktreglement er indsat følgende bestemmelse:
§ 44
stk. 1 Spillerkontrakter er uopsigelige for begge parter i kontraktperioden med mindre andet er aftalt.
stk. 2 Uanset stk. 1 skal spillerkontrakter for spillere der på indgåelsestidspunktet er yngre end 18 år, i hele aftaleperioden indeholde følgende opsigelsesvarsel:
30 dage for spilleren til fratræden på en hvilken som helst dag i måneden. Se også § 41 om længden af kontraktperioden.

 
Unge spillere vil således, hvis de skriver kontrakten under inden de bliver 18 år, i hele kontraktperioden kunne opsige kontrakten uden varsel med 30 dages varsel.
 
Herudover vil det være en god ide, at få indføjet følgende passus i kontrakten:
Klubben har ikke ret til uddannelseskompensation efter kontraktudløb.
 
Og husk Håndbold Spiller Foreningen hjælper gerne alle medlemmer med at få råd og vejledning i forbindelse med indgåelse af kontrakter, ligesom vi gerne gennemgår og foreslår rettelser til kontraktudkast. Husk ring til os så tidligt i forløbet som muligt, så vi kan hjælpe dig bedst muligt.
 
Med venlig hilsen
Håndbold Spiller Foreningen
 
Annelise Vidø                       Kresten Blæsild
51 35 19 05                           22 32 18 55