Internationalt samarbejde

Håndbold Spiller Foreningen har deltaget i en to dages konference, som The European Elite Athletes Association afholdte i Paris.

Pressemeddelelse, 1/10-2007

Konferencen havde deltagelse af 15 Europæiske udøverorganisationer som tilsammen repræsenterede over 10 000 professionelle idrætsudøvere i 11 EU lande.   

Hovedformålet med konferencen var at styrke eliteidrætsudøvernes indflydelse på det system, der definerer de sportslige og ikke mindst økonomiske rammer i international eliteidræt.

De hovedemner, der primært blev diskuteret på konferencen var

  • Doping.
  • Spilleragenter.
  • Arbejdsmarkedsregler og overenskomster.
  • Image rettigheder.
  • Hvilke tiltag man kan gøre som udøverorganisationer for at få indflydelse.

Som et eksempel på sidstnævnte viste Guiseppe Cassi fra den Italienske Basketball Spillerforening et filmklip, der viste, hvad der blevet gjort for at protestere mod at det Italienske Basketball Forbund havde lavet en regel, der gjorde at hvert ligahold kun måtte have maksimalt 3 spillere over 32 år på holdet ? en regel der i sagens natur klart diskriminerer ældre spillere.

Filmen viser starten af pokalfinalen for Serie B hold, der blev spillet april 2007.

Her valgte spillerne ikke at spille de første 2 * 24 sekunder for at protestere mod den nye regel.

Aktionens resultat var meget positivt, fordi alle spillerne i Serie B hold bakkede op om de to aktionerende hold ved at underskrive et dokument og dermed viste sammenhold og samtidigt var der var massiv mediedækning på aktionen.

Det Italienske Basketball Forbund ændrede dog ikke reglen i første omgang, så nu tager den Italienske Basketball Spillerforening sagen videre i en retssag på europæisk niveau.

 

Du kan se et klip af aktionen her:

Italiensk aktion