Kontraktrådgivning, feriepenge og opdatering af dine oplysninger

Pressemeddelelse, 28/5-2010

Kære medlemmer af HSF

Med blot en kamp tilbage af Danmarksturneringen, den tredje og altafgørende finale i Aalborg på lørdag mellem AaB Håndbold og KIF Kolding, så nærmer tiden sig også til, at I som spillere skal have en velfortjent sommerferie, hvor I kan lade batterierne op til den kommende sæson.

Kontraktrådgivning
Mange spillere har allerede fundet nye klubber, mens endnu flere er på jagt efter en ny klub til sæsonen 2010/2011.

I den forbindelse vil vi minde jer om, at HSF står klar med assistance i forbindelse med kontraktindgåelse, herunder gennemlæsning af kontrakten. Vi har kompetente medarbejdere på kontoret, der har ekspertise i, hvad der skal stå i kontrakten, også det med småt.

Det er enormt vigtigt, at I får gennemlæst jeres kontrakt af kyndige folk, så I ikke pludselig står i en situation, hvor I ikke modtager fuld løn, f.eks. i forbindelse med en længerevarende skade, som der desværre er en vis risiko for i vores branche.

Feriepenge
Da mange spillere i denne periode skifter klub, gør vi opmærksom på, at I skal huske at have feriepenge med fra jeres tidligere klub. Det forholder sig nemlig sådan, at har man ikke optjent løn under ferie i et ansættelsesforhold, vil man blive trukket i løn, når man holder ferie. Til at dække det ”hul” i indtjeningen, kan man bruge de optjente feriepenge fra det tidligere ansættelsesforhold (året før). Som lønmodtager kan man få udbetalt sine optjente feriepenge fra Feriekonto eller lignende.

En håndboldspiller har som almindelig lønmodtager ret til ferie med løn efter ferielovens § 23, hvis spilleren har været ansat og optjent feriepenge hos den samme arbejdsgiver i optjeningsåret, som er kalenderåret forud for ferieåret, der ligger forskudt efter optjeningsåret og går fra 1. maj til 30. april, og hvis følgende tre betingelser er opfyldt.

1. Lønmodtageren er ansat månedsvist eller for længere tid 
2. Lønmodtageren har ret til fuld løn på søgnehelligdage, og 
3. Lønmodtageren har ret til fuld løn på sygedage.

Alle tre betingelser er opfyldt for håndboldspillere, fordi:

  • Spillerne er ansat for et eller flere år ad gangen på uopsigelige kontrakter.
  • Spillerne arbejder meget på søgnehelligdage og får også løn herfor
  • En spiller, der er syg får fuld løn.

Grunden til vi udsender denne reminder er, at vi er stødt på flere sager, hvor spillere har feriepenge til gode, uden spillerne selv var klar over det.

Klubberne skal derfor afregne feriepenge således:
Der skal i kontrakten aftales en løn, og denne løn skal betales året rundt. Hvis en spiller ikke har optjent ret til at afholde ferie, så skal spilleren ikke have løn, når denne ferie holdes. I det øjeblik spilleren har optjent ret til at holde ferie med løn, så skal spilleren ikke trækkes i løn.

Ferietillæg:
Alle spillere har krav på 1 % af det foregående kalenderårs løn, når de skal afholde ferie.

Fratræden:
Når lønmodtageren fratræder, skal lønmodtageren have feriepenge med vedrørende den ferie, der er optjent men endnu ikke afholdt.

Eksempel:
Tiltræder du i en ny klub pr. 1. juli, og klubben beslutter, at der skal holdes ferie i de første tre uger af juli, så får du som ny spiller i klubben ”blot” løn for den sidste uge i juli måned. De feriepenge du har optjent i det tidligere ansættelsesforhold (året inden), kan altså bruges til at dække de tre uger, hvor du ikke modtager løn fra din nye arbejdsgiver.

FAKTA om Ferieloven
Ferielovens § 23:
En lønmodtager, der er antaget månedsvis eller for længere tid, og som har ret til fuld løn på søgnehelligdage og sygedage, får løn under ferie.

- Stk. 2. Lønnen under ferie er den sædvanlige og fast påregnelige løn på ferietidspunktet. Hertil lægges værdien af eventuelle personalegoder, som lønmodtageren ikke råder over under ferien. En provisionslønnet har under ferien krav på en kompensation for den provision, der mistes som følge af ferieafholdelsen. Endvidere får lønmodtageren et ferietillæg på 1 pct. af lønnen i optjeningsåret, jf. § 26, stk. 1. 
- Stk. 3. Hvis lønmodtagerens gennemsnitlige arbejdstid eller arbejdsomfang på ferietidspunktet afviger med mere end 20 pct. i forhold til optjeningsårets gennemsnitlige arbejdstid eller arbejdsomfang, reguleres lønnen under ferie forholdsmæssigt. 
- Stk. 4. Ferietillæg udbetales senest samtidig med, at den dertil svarende ferie begynder. Hvis ferietillægget udbetales, før ferien begynder, kan det ikke kræves tilbagebetalt. 
- Stk. 5. En lønmodtager kan før optjeningsårets begyndelse kræve feriegodtgørelse med 12 pct. af lønnen i optjeningsåret i stedet for løn under ferie og ferietillæg, jf. § 26. 
- Stk. 6. En lønmodtager, der fratræder, får feriegodtgørelse, jf. § 24, for det løbende optjeningsår og for den del af de tidligere optjeningsår, som lønmodtageren ikke har holdt ferie for endnu. Feriegodtgørelsen forfalder til betaling senest den 1. i måneden efter fratrædelsestidspunktet, jf. § 28.

Ferielovens § 24:
En lønmodtager, der ikke er omfattet af § 23, får feriegodtgørelse med 12,5 pct. af lønnen i optjeningsåret. Feriegodtgørelsen forfalder til betaling den 1. i måneden efter kvartalets udløb, jf. § 28. 
Uddrag fra den kommenterede ferielov:
”Med hensyn til om betingelser efter § 23, stk 1, er opfyldt, er det uden selvstændig betydning, hvordan lønne afregnes. Det er således uden betydning, om lønmodtageren får time-, uge- 14-dages, eller månedsløn. For eksempel kan en ugelønnet lønmodtager godt være omfattet af bestemmelsen, hvis lønmodtageren har krav på mindst 1 måneds varsel og får fuld løn på sygedage og søgnehelligdage.”
Vi håber ovenstående har været med til kaste lidt lys på spørgsmålet om feriepenge, og husk du er altid velkommen til at kontakte os på e-mail: kontakt@haandboldspiller.dk eller telefon 33 12 11 28.

Opdatering af dine oplysninger

I denne tid ved vi af erfaring, at der sker mange klubskifter, så husk at opdatere dine kontaktoplysninger, hvis du eksempelvis har fået ny klub, er flyttet, fået ny mailadresse eller nyt telefonnummer!

 
Vi ønsker jeg alle en rigtig god sommer, og til spillerne i AaB Håndbold og KIF Kolding, held og lykke med den spændende finale lørdag eftermiddag.

På vegne af Håndbold Spiller Foreningen 
Michael Sahl Hansen,
Direktør