Kontraktspiller: Er du forsikret og har du en kopi af dine forsikringspolicer?

Sekretariatet er i denne uge blevet bekendt med at en 1 divisionsklub har undladt at oprette og betale den lovpligtige arbejdsskadesforsikring (Standardkontraktens punkt 6.1), som alle håndboldspillere på kontrakt skal have. Klubben havde også undladt at betale forsikringspræmien på de heltidsulykkesforsikringer, som nogle af spillerne havde fået forhandlet ind i deres kontrakt.

Pressemeddelelse, 17/9-2008

Dette er yderst uheldigt, da spillerne uden deres vidende så ikke er forsikret, hvilket kan få katastrofale følger, hvis en spiller skulle blive skadet samtidigt med, at spilleren ikke får det for sit arbejde, som spilleren er berettiget til ifølge sin kontrakt.

Vi vil derfor kraftigt anbefale, at du som kontraktspiller sørger for at få udleveret en kopi af policen for din arbejdsskadeforsikring samt heltidsulykkesforsikring, hvis du har sådan en igennem klubben.

Kun på den måde ved du om du er korrekt forsikret!