Nye tal for erstatning for arbejdsskadesager

Håndbold Spiller Foreningen har siden 2010 indhentet 3.137.970 kr. i varigt mén fra arbejdsskadesforsikringen til foreningens medlemmer.

Nyhed, 7/9-2012

- Vores juridiske afdeling har enorm erfaring indenfor håndboldrelaterede arbejdsskader. Jeg er meget tilfreds med det professionelle arbejde, der bliver udført i juraafdelingen, men hvad der er endnu vigtigere er, at de medlemmer, der har fået hjælp til deres sager ligeledes er glade og tilfredse med hjælpen. HSF eksisterer for vores medlemmers skyld og det er vigtig, at medlemmerne får en kompetent rådgivning, udtaler direktør Michael Sahl Hansen.

Husk at få dine forsikringspolicer

I forlængelse af de mange skadessager, der havner på HFSs bord skal det understreges, hvor vigtigt det er for spillerne, at få udleveret forsikringspolicerne fra deres respektive klubber. Baggrunden for denne påmindelse er, at HSF har erfaringer med klubber, som ikke har oprettet og betalt den lovpligtige arbejdsskadeforsikring (Standardkontraktens punkt 6.1), hvilken er obligatorisk for alle håndboldspillere på kontrakt. Samtidig er der eksempler på klubber, som har undladt at betale forsikringspræmien på de heltidsulykkesforsikringer, som nogle spillere har fået forhandlet ind i deres kontrakt. Dette er yderst uheldigt og kan have katastrofale konsekvenser for spillerne da de, uden deres viden, ikke er forsikrede. Hvis en spiller bliver skadet, får spilleren således ikke det for sit arbejde, som denne ifølge sin kontrakt er berettiget til.

Vi vil derfor kraftigt anbefale, at du som kontraktspiller sørger for at få udleveret en kopi af policen for både din arbejdsskadeforsikring samt heltidsulykkesforsikring, hvis du har tegnet sådan en gennem klubben. Kun på den måde ved du om du er korrekt forsikret!

- Ligeså hul i hovedet det vil være for boligejere ikke at have en indboforsikring, vil det være for håndboldspillere ikke at have en privat ulykkesforsikring. Vi kan derfor kun opfordre vores medlemmer til at tegne ulykkesforsikringer, afsluttet Michael Sahl Hansen.

Har du spørgsmål til ovenstående er du velkommen til at kontakte Håndbold Spiller Foreningen på:
E-mail: kontakt@haandboldspiller.dk eller ringe på Telefon: +45 33 12 11 28