Pressemeddelelse: DHF har stoppet forhandlingerne om en ny dame landsholdsaftale

Forhandlingerne mellem DHF og damelandsholdet i håndbold er brudt sammen i dag, da DHF ikke ønskede at forhandle videre.

Pressemeddelelse, 20/12-2007
Damelandsholdet ønsker i den forbindelse at komme med følgende erklæring:
Vi vil meget gerne forhandle videre. Vi er klar til at lave en aftale, der skal bare være rimelige vilkår for deltagelsen på landsholdet. Vi er til rådighed alle årets dage, bare ikke juleaften.

Vi har selvfølgelig nogle krav, der skal opfyldes. DHF´s tilbud betyder reelt, at spillerne ikke får løn for at deltage på landsholdet og med en symbolsk bonusbetaling. En aftale, der står i kraftig modstrid til herrernes vederlag. DHF´s udspil betyder, at selv om damerne leverer et pragtresultat, så får de stadig langt mindre end herrerne. Og vi har ikke kunnet få en plausibel begrundelse for en så markant diskrimination.

I den forbindelse udtaler Josephine Touray:
"Vi vil hjertens gerne spille på det danske damelandshold, men det skal være på rimelige vilkår, som Håndbold Spiller Foreningen hjælper os med at forhandle på plads. Vi har i mange år ofret en masse for landsholdet, og det er vi også parate til fremover."

Nogle af de afsavn, som spillerne har i forbindelse med landsholdsdeltagelsen er:
1. Problemer med uddannelse:
Spillerne har vanskeligt ved at følge et studie og er generelt meget lang tid om at studere ved siden af deres håndboldkarriere. Når deres kollegaer i ligaen har fri, så er landsholdsspillerne af sted med landsholdet i 24 timer i døgnet ca. 50 dage om året. Og det som regel i eksamensperioder.

2. Familiemæssige forhold:
Det giver store afsavn til familien at være af sted med landsholdet i ca. 50 dage om året i de perioder, hvor andre spillere ellers har fri.

3. Forkortelse af klubkarriere:
Spillerne på landsholdet mister i gennemsnit 2-3 år af deres normale klubkarriere, da det giver en hård belastning på kroppen at spille hele året rundt.

Herrelandsholdet bakker op om damerne i de nuværende forhandlinger.

Lars Christiansen udtaler i den forbindelse:
"Vi er blevet informeret om damernes forhandlinger og er af den opfattelse, at pigerne har fremsat rimelige krav, og vi herrer bakker naturligt op om de forhandlinger, der foregår nu."

For yderligere kommentarer kan Karin Mortensen, Josephine Touray, Mette Sjøberg, Lars Christiansen eller Jesper Jensen kontaktes.