Pressemeddelelse: DHF og Dame landsholdet har uden held forsøgt at forhandle en aftale på plads i dag

DHF ønsker fortsat, at spillerne skal gå væsentligt ned i vederlag i forhold til tidligere på trods af, at DHF samtidig ønsker, at spillerne skal bidrage med mere på de kommercielle aktiviteter.

Pressemeddelelse, 21/1-2008

DHF har i forhandlingsforløbet sagt, at spillerne skulle forgyldes, hvis de præsterer godt, men samtidig ønsker DHF at vederlægge spillerne incl. bonus på et lavere niveau end grundlønnen i dag. 

Spillerne har i dag strakt sig langt overfor DHF, der har valgt at afbryde forhandlingerne igen, selv om der fra spillerside var en opfattelse af, at et længere forhandlingsforløb kunne have medført en forhandlingsløsning. 

DHFs økonomi er fremragende
Dette udspil kommer fra DHF på trods af, at forbundets økonomi er fremragende. 

Det er landsholdene, der har bidraget til denne gode udvikling, da indtægterne på eliteafdelingen er steget med 85 % i perioden 2000 - 2006 samtidig med, at udgifterne på eliteaktiviteterne kun er steget med 75 %. I denne periode har landsholdene således bidraget mere og mere til DHFs almindelige administration samtidig med, at DHFs egenkapital er forøget fra kr. 8.754.407 til kr. 15,6 mio. 

I samme periode har DHF haft markante stigninger i udgifterne til administrationsomkostninger og gager: 

 

2004

 2005

2006

 2007 (budget)

Administrationsomkostninger

  7.312.251

 8.105.861

  9.880.903

 9.995.000

Stigning i %

 11,8

 10,9

 21,9

 
Udspecificeret på gager mv.

 4.624.526

 5.322.270

 6.719.510

 7.103.000

Stigning i %

 1,4

 15,0

 26,3

 5,7

Øvrige eliteomkostninger

 10.997.000

 10.113.322

 11.495.772

 9.851.000

(Primært trænerløn + talenttræning)

 14,1

 -8

 13,7


DHF har i de sidste 9 år haft en samlet indtægtsstigning på 8,2 % om året og fra 2005 - 2006 på 13,5 %.

DHFs ansvar at sikre en sponsoraftale 
Spillerne er kede af, at GF Forsikring som sponsor involveres negativt i denne forhandling. Spillerne har stor sympati for, at det er en vanskelig situation for en sponsor. DHF har gennem hele forhandlingsforløbet tilkendegivet, at GF Forsikring er ved at trække sig fra sponsoratet. Det vil selvfølgelig være beklageligt om det sker, men det er i givet fald DHFs ansvar. 

Det er DHFs opgave at sørge for en rimelig aftale med spillerne inden for de rammer, som DHFs aftaler giver. På trods af damelandsholdets ene dårlige resultat, er damelandsholdet fortsat et meget stærkt brand og der er derfor fortsat en stor kommerciel værdi forbundet med damelandsholdet, hvorfor DHF da også satser på en større kommerciel afdeling til at udnytte dette potentiale. 

Hvem takker ja til lønnedgang? 
Karin Mortensen er skuffet over DHFs lave udspil: 
"Der er vel ingen, der er i tvivl om, at en håndboldkarriere er meget kort sammenlignet med øvrige jobs og kan slutte brat. Samt at en håndboldspiller, der både skal spille på klubhold og landshold både tidsmæssigt, mentalt og ikke mindst fysisk er spændt hårdt for nu og her, hvor karrieren løber. Derfor er det også vigtigt, at den enkelte spiller passer på sig selv og sørger for at få ordentlige vilkår. Og jeg kan ikke se, at det er forkælet ikke at ville acceptere en markant lønnedgang fra en økonomisk succesrig arbejdsgiver. Vi spillere spørger os selv, hvordan DHF kan synes det er rimeligt, at vi spillere skal udnyttes til at skabe et endnu større overskud på vores præstationer og kommercielle værdi. Vi spillere er DHFs vigtigste produkt og fundament for indtjening. Det er klart vi ikke vil stå model til at blive udnyttet økonomisk.

                                          På forhandlingsudvalgets vegne 

                                         Karin Mortensen               Annelise Vidø