Pressemeddelse vedr. DIFs appeludvalgs kendelse i sagen mod Holbæk Håndboldklub

Pressemeddelelse, 21/9-2007
Kendelsens indhold

Holbæk Håndboldklub tvangsnedrykkes ikke, fordi DHF´s regler ikke opfylder DIF´s love om, at tvangsnedrykning skal ske i disse situationer. DHF er blevet pålagt at sikre, at reglerne bringes i overensstemmelse med DIF´s love, så tvangsnedrykning sker en anden gang i et lignende tilfælde. DIF´s kendelse kan læses her: Kendelse

Håndbold Spiller Foreningen er tilfreds med afgørelsen fra DIF´s Appeludvalg selv om Holbæk Håndboldklub ikke tvangsnedrykkes. Dette er begrundet i, at DIF´s præmisser er væsentlig anderledes end DHF´s Appeludvalgs præmisser var. Håndbold Spiller Foreningens ønske med sagen har ikke været at gå efter klubben ?personligt? eller spillerne i Holbæk Håndboldklub. Håndbold Spiller Foreningens formål med sagen har alene været at sikre, at der fremover bliver klarhed over konsekvenserne i konkurstilfælde, at der føres en ansvarlig økonomisk politik hos klubberne, så alle konkurrerer på lige vilkår ? og at spillerne er sikre på at blive behandlet ordentligt.

DIF´s Appeludvalg fastslog modsat DHF´s Appeludvalg, at Holbæk Håndboldklub også som amatørforening var eneansvarlig for det økonomiske fundament for etableringen og driften af selskabet, der spillede i 2. division på klubbens licens. Fremover hvis amatørklubber ønsker at kaste sig ud i eliteprojekter med kontraktspillere, kræves der, at de skal sikre sig, at det økonomiske og ledelsesmæssige fundament er i orden. Ansvaret kan ikke skydes over på andre.

Sikring af reglerne i fremtiden:

Håndbold Spiller Foreningen vil nu arbejde for at sikre, at DHF´s reglement for fremtiden kommer til at leve op til DIF´s love om, at tvangsnedrykning skal ske, såfremt en lignende situation gentager sig. Det kan efter Håndbold Spiller Foreningens opfattelse ikke være rimeligt, at en klub får lov til at spille videre, når spillerne samlet står med et millionkrav mod det selskab, der har spillet på klubbens licens, og at DHF som i dette tilfælde modsat får sin betaling for turneringsrelevante udgifter.

Håndbold Spiller Foreningen som part:

På et andet punkt, er DIF´s Appeludvalgs afgørelse central for Håndbold Spiller Foreningen. Håndbold Spiller Foreningen har således fået anerkendt retten til at have partsstatus i sager i håndboldens verden, såfremt der er tale om sager, hvor Håndbold Spiller Foreningen på vegne af sine medlemmer må antages at have en væsentlig interesse. Dette på trods af kraftige protester fra såvel DHF som Holbæk Håndboldklub.

Kontakt:

For yderligere kommentarer kontakt Torben Vinther, formand