DEN UENDELIGE SAG

Af Rasmus N. Haagensen - Spillernyt, juni 2005

Hører du navnet Merete Møller, tænker du garanteret: Supertalent, skade, tragisk... og hvor ville jeg godt have set, hvilket niveau hun kunne have nået i dag. Men lad os ikke dvæle ved den dramatiske og sørgelige historie, som alle i håndboldkredse kender, og i stedet fortælle, hvordan Merete Møller i dag, med HSFs hjælp, kæmper for at få afsluttet sin forsikringssag, og sit ”kapitel” som håndboldspiller.

Status i sagen
Efter mere end seks års sagsbehandling i Arbejdsskadestyrelsen lykkedes det for få måneder siden HSF at få tilkendt Merete en méngrad på 12 % med deraf følgende erstatningssum. Da HSF overtog sagen, havde Merete fået tilkendt en méngrad på 5%, hvilket var uhørt lavt omstændighederne omkring hendes skade taget i betragtning.

Næste skridt for Merete og HSF er at forsøge at få tilkendt et rimeligt erhvervsevnetab. I første omgang tilkendte Arbejdsskadestyrelsen Merete et erhvervsevnetab på 60%. Den kendelse har HSF anket, fordi Arbejdsskadestyrelsen ikke har taget højde for, hvilken løn Merete Møller ville have oppebåret i dag. Og dette til trods for, at HSF havde medsendt en yderst realistisk specificering af Merete Møllers potentielle indtægtsniveau.

Lang sagsbehandling
Ikke overraskende giver den lange behandlingstid anledning til en del frustration hos Merete Møller:

"Det er mærkeligt, at sagen har taget så lang tid. Den startede i 1998, men i sommeren 2000 fik jeg meddelelsen om, at jeg var sportsinvalid, og derfra burde sagen have været rimelig klar at behandle, men der kunne jo gå flere måneder, mellem jeg fik svar og jeg var nødt til at rykke for det. Jeg synes, at det er under al kritik, at sagen ikke er afsluttet. Det er vanskeligt at komme videre med sit liv, når man hele tiden tvinges til i diverse breve at argumentere for, at man er skadet," ærgrer Merete Møller sig, og fremhæver den store hjælp, det har været for hende at have HSF til at varetage hendes arbejdsskadesag:

"Det er godt, at der har været nogen, der kan tage sig af brevskrivningen frem og tilbage. Det tog meget på mig i starten, hvor jeg ikke havde så meget overskud. HSF har den nødvendige kompetence, og det er en stor hjælp at have foreningen i ryggen," forklarer Merete Møller. 

Klog af skade
Merete Møller bruger i dag sine ressourcer på studiet, hvor hun i sin bacheloropgave har kastet sig over emnet forebyggende træning inden for håndbold i relation til korsbåndsskader. Så Merete trækker utvivlsomt på de mange erfaringer, hun nåede at gøre sig i håndboldens verden, og forfølger ikke mindst sin store interesse. Drømmejobbet indeholder da også kontakt med sportsfolk, og gerne håndboldspillere.

"Bacheloropgavens budskab er, at skadesforebyggende træning har en effekt, og det budskab vil jeg gerne arbejde med og sprede så meget som muligt," fortæller Merete Møller.

Men samtidig kan der blive god brug for at arbejde med tålmodigheden. Møller ved nemlig alt for godt, at der nu kan gå flere måneder, før arbejdsskadestyrelsen har behandlet hendes anke, og før hun og HSF hører fra den igen.