ER DU TILSTRÆKKELIGT FORSIKRET?

Håndbold er en fysisk og kontaktpræget sport, og enhver spiller kan pludselig blive skadet. Derfor er det meget vigtigt, at du sørger for at være tilstrækkeligt forsikret.

Arbejdsskadeforsikring

Professionelle: Du er altid dækket af en lovpligtig arbejdsskadeforsikring gennem din klub. Men det er en god ide at tegne en personlig ulykkesforsikring - også selvom du har forhandlet dig til ekstra dækning i kontrakten.

Amatørspillere: Du er IKKE dækket af en arbejdsskadeforsikring gennem klubben. Det er derfor endnu mere vigtigt, at du sørger for at have en personlig ulykkesforsikring. Hvis du dog er ansat på en amatøraftale, kan du være omfattet af lov om arbejdsskadeforsikring. 

Tegning af ulykkesforsikring

Forsikringssum: vi anbefaler en sum på minimum kr. 3.000.000 kr., hvis du spiller i Håndboldligaen og 1.500.000 kr., hvis du spiller i 1. division eller 2. division. 

Méngrad: Din forsikring skal som minimum dække ned til en méngrad på 5 %. 

Professionelle: Husk at det skal være en heltidsulykkesforsikring. Husk at pointere, at forsikringen ikke må undtage professionel sport

Amatørspillere:Er din forsikring en fritids-/ulykkesforsikring? Den dækker ikke, hvis du modtager penge eller andre goder fra din klub. Derfor er det en god ide at tegne en heltidsulykkesforsikring. Husk at den ikke må undtage professionel sport.

Skat af din forsikring
Du bliver ikke beskattet af forsikringspræmien for din klubs arbejdsskadeforsikring. Erstatning fra arbejdsskadeforsikringen er skattefri, hvis udbetalingen sker som et engangsbeløb. Sker udbetalingen løbende derimod over en periode, er beløbene skattepligtige.
 
Vil din klub tegne en heltidsulykkesforsikring for dig, kan det gøres således, at klubben har fradragsret for præmieudgiften, som du derfor ikke bliver beskattet af. Klubben kan dog kun få fradragsret, hvis en række forudsætninger er opfyldt. Bl.a. skal klubben teknisk set stå som ejer af forsikringen.

Tegner du en privat ulykkesforsikring, vil den typisk ikke være fradragsberettiget.
Erstatning fra din private ulykkesforsikring er skattefrit.

Rådgivning i HSF
Har du spørgsmål kan du altid kontakte os. Vores eksterne rådgivere står også klar, hvis forsikringsspørgsmålet er af mere kompleks karakter.

Tilbud på forsikring via HSF
Håndbold Spiller Foreningen har indgået en aftale med Certus International A/S, der har specialiseret sig i at lave specifikke forsikringer til store grupper/foreninger, som blandt andet sportsfolk - dermed kan forsikringerne laves præcist til målgruppen og med en lavere præmie. Læs mere om forsikringen HER.