Repræsentantskabsmøde 2005

Mødetid og sted er nu endeligt fastsat.

Pressemeddelelse, 3/5-2005
Repræsentantskabsmødet 2005 afholdes i forbindelse med damernes 1. DM-finale.

Mødet finder sted i Idrættens Hus i Brøndby, med start kl. 12.00.

Programmet og dagsorden ser således ud:

Start kl. 12.00
 
1.   Velkomst
2    Valg af dirigent
3.   Formandens beretning
4.   Aflæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
5.   Godkendelse af næste års budget
6.   Behandling af indkomne forslag
7.   Valg af bestyrelse
8.   Valg af sekretær
9.   Valg af bestyrelsessuppleanter
10. Valg af 2 revisorer
11. Fastsættelse af årskontingent
12. Indlæg ved AS/3 og Advokat Lars Halgreen
 
Frokost 13.30 - 14.15: Håndbold Spiller Foerningen er vært ved en buffet i Restaurant Brøndby
 
13.Gruppebehandling af aktuelle emner
      a. 1/2-års reglen
      b. Evaluering af u-23-reglerne
      c. Turneringsstruktur ? nye tanker
      d. Lønforhandlinger
14.  Eventuelt
 
Afslutning kl. 15.30.
 
Håndbold Spiller Foreningen har købt billetter til DM-finalen til deltagerne på repræsentantskabsmødet. Kampen starter kl. 16.15.
 
Forud for DM-finalen vil Håndbold Spiller Foreningen kåre Årets kvindelige håndboldspiller i samarbejde med GF-Forsikring og med Ekstrabladet som mediepartner.
 
Mødet afholdes i Idrættens Hus i Brøndby, se skærmen i receptionen for lokaleanvisning.