Repræsentantskabsmøde i Vejle 11. maj 2011

Kære medlem. 

Datoen for det årlige repræsentantskabsmøde i Håndbold Spiller Foreningen er nu fastlagt og du skal sætte kryds i kalenderen onsdag 11/5 2011 kl. 19.00.

Pressemeddelelse, 26/4-2011

Repræsentantskabsmødet finder sted i Vejle Center Hotel, Willy Sørensens Plads 3, 7100 Vejle.

Der vil til mødet blive serveret kaffe, vand, sodavand og frugt.

Det er vigtigt at så mange som muligt deltager, så tag nogle af dine holdkammerater med.

Kontakt kontakt@haandboldspiller.dk for tilmelding og yderligere oplysninger om dagsorden og dagens program.

Dette arrangement finder sted fra kl. 19.00.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Aflæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Godkendelse af næste års budget.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
7. Valg af sekretær.
8. Valg af bestyrelsessuppleanter.
9. Valg af 2 revisorer.
10. Fastsættelse af årskontingent.
11. Eventuelt.

Opdatering af oplysninger
Det er tid for klubskifter, så husk at opdatere dine oplysninger hos os hvis du skifter klub, adresse, telefonnummer, adresse eller lignende!

Husk ligeledes at gå ind og ’like’ Håndbold Spiller Foreningens facebook-side, hvor du kan blive opdateret med de nyeste historier og nyheder fra foreningen.