Repræsentantskabsmøde i Vejle

Onsdag aften d 11-5/2011 løb vores årlige repræsentantskabsmøde af stablen på Vejle Center Hotel i Vejle.

Pressemeddelelse, 19/5-2011

Her mødte en stor del klubrepræsentanter og medlemmer af Håndbold Spiller Foreningens op, og deltog med engagement og gode input i debatten undervejs.

Ny bestyrelse

På repræsentantskabsmødet blev der konstitueret en ny bestyrelse, som ser ud som følger:

Bestyrelse:

Morten Krampau (formand)
Christina Pedersen (næstformand)
Bo Spellerberg
Louise Svalastog
Henrik Møllgaard
Tine Mikkelsen
Mads Ø. Nielsen
Elijan Dzankovic

Suppleanter:

Ann Grete Nørgaard
Lean Bach-Nielsen
Martin Bager
Torben Vinther

Det vil sige, at vi siger pænt farvel og tak for denne gang til Karin Mortensen. Vi har været glade for Karins store indsats for foreningen, og håber at se hende tilbage igen på et senere tidspunkt. Karins bestyrelses post bliver ikke erstattet og bestyrelsens antal går ned på otte medlemmer. 

Ann Grete Nørgaard, Torben Vinther, Lean Bach-Nielsen og Martin Bager blev alle genvalgt som suppleanter. Og vi ser frem til endnu et godt samarbejde.

Indhold på repræsentantskabsmødet 

Undervejs på repræsentantskabsmødet blev følgende emner debatteret, og vi fik en masse gode tilbagemeldinger fra deltagernes side, som vi nedenfor ridser op i grove træk:

1. Landsholdskonflikten fik mange kommentarer i medierne. Der er blevet skrevet og sagt mange ting i sagen, men HSF vil gerne slå fast at alle spillere er velkomne i foreningen. Vi er til for spillerne.

2. HSF arbejder fortsat for at forbedre spillernes ansættelsesforhold. Vi fik i forbindelse med landsholdsforhandlingerne forhandlet en hensigtserklæring om forbedring af samarbejdsrelationer på plads med DHF. Det fremgår af den, at DHF anbefaler, at der udarbejdes en hovedaftale mellem HSF og Divisionsforeningen. Repræsentanter fra DHF, Divisionsforeningen, Team Danmark og HSF vil deltage i processen. 

3. Bestyrelsen har besluttet at søge optagelse i LO. HSF vil kunne benytte sig af LO's erfaring inden for indgåelse af kollektive aftaler samt juridisk bistand i forbindelse med voldgifter etc. Det er et skridt i den rigtige retning i forhold til at professionalisere håndbolden.
Med medlemskab i LO får vi en betydelig organisation bag os.

4. Study4Player, Job4Player og SPORTSALUMI.dk, blev ligeledes gennemgået i kontekst af de muligheder som disse projekter åbner for i forbindelse med uddannelse, og general fremtidssikring i forhold til livet efter en elitesportskarriere.  

5. At det er vigtigt at være medlem af Håndbold Spiller Foreningen og stå sammen for forbedrede de kollektive forhold for håndboldspillere i Danmark. 

Vi glæder os til at samarbejde med jer til næste sæson, og vi håber at endnu flere vil møde op til næste repræsentantskabsmøde og dermed være med til at præge debatten, så vi kan få endnu flere gode input om, hvordan vi forbedrer forholdene for jer spillere. Det er nemlig det vi er her for!

Med venlig hilsen

Håndbold Spiller Foreningen 

Michael Sahl Hansen
Direktør