Sign-on fee har altid været skattepligtigt

I sagen om fodboldspilleren Søren Andersens skatteforhold er der i de danske medier blevet skrevet en række upræcise formuleringer om afgørelsen. Håndbold Spiller Foreningen ønsker, ved hjælp af en artikel fra Spillerforeningens hjemmeside, at præcisere.

Pressemeddelelse, 25/1-2007
Vestre Landsret afsagde den 11. januar 2007 dom i sagen om Søren Andersens skatteforhold, hvor det blev bestemt, at den tidligere landsholdspiller skal betale skat i Danmark af et sign-on fee, han modtog i forbindelse med et skifte fra engelske Bristol City til OB.

I medierne er det blevet fremstillet, som om afgørelsen betyder, at et sign-on fee i fremtiden skal være skattepligtigt. Ritzaus Bureau skriver således: "Det har Vestre Landsret bestemt i en dom, der kan få betydning for alle professionelle fodboldspillere. For landsretten har med dommen afgjort, at de såkaldte sign-on fees er skattepligtige."

Denne udlægning er efter Spillerforeningen og Håndbold Spiller Foreningens vurdering vildledende, idet sign-on fees altid har været skattepligtig indkomst. Afgørelsen kan derfor heller ikke siges at få betydning for alle fodboldspillere, da det i sidste ende blot drejer sig om at få den rette rådgivning. Den afgørende problemstilling i forbindelse med et sign-on fee er, hvilket land der har beskatningsretten hertil.

Spillerforeningens skatterådgiver, Böje Nansen fra Ernst & Young, uddyber:

"Sign-on fees skal beskattes i det land, hvor spilleren er bosiddende, når han erhverver ret til beløbet. Denne retserhvervelse aftales typisk som det tidspunkt, hvor kontrakten underskrives. Sådan var det også i Søren Andersen-sagen."

Og han fortsætter:

"Problemet er skattemæssigt, at Søren Andersen efter underskrivelsen af kontrakten ikke rejste tilbage til England, men blev i Danmark, hvor han trænede og spillede kamp for den danske klub. Derfor blev han af Landsskatteretten og Vestre Landsret anset for at være fuldt skattepligtig til Danmark allerede fra den dag, han underskrev kontrakten. Det pågældende sign-on fee var derfor skattepligtigt i Danmark."

Böje Nansen finder derfor heller ikke grund til nogen bekymring for de danske spillere:

"Når retten vurderede, at Søren Andersen var skattepligtig til Danmark, mener jeg, at det er helt i overensstemmelse med gældende praksis, og dommen medfører efter min opfattelse ikke nogen som helst opstramning heraf. Vi lægger i vores rådgivning af spillere meget vægt på, at flytningen og tiltrædelsen i den nye klub tilrettelægges på en sådan måde, at der ikke er tvivl om, hvilket land, der har beskatningsretten til et sign-on fee."

Konklusionen i denne sag er, at håndboldspillere skal sørge for at få den rette rådgivning i forbindelse med flytning mellem Danmark og udlandet samt i øvrigt i forbindelse med de store beslutninger, der skal tages igennem en håndboldkarriere og denne rådgivning kan Håndbold Spiller Foreningens medlemmer få hos Håndbold Spiller Foreningen og/eller foreningens samarbejdspartnere via deres medlemskab.

I tråd med denne sag kan vi oplyse, at den længe ventede brochure om Beskatning af sportsudøvere nu er færdig i trykken og snarest vil blive sendt til Håndbold Spiller Foreningens medlemmer.