Spillerne skal have indflydelse og medansvar - hovedaftale og overenskomst skal etableres Pressemedelelse 28/08 2006

Pressemeddelelse, 28/8-2006
Spillerne skal have indflydelse og medansvar - hovedaftale og overenskomst skal etableres
 
På sidste DHF repræsentantskabsmøde den 10. juni var alle enige om, at den nye struktur for drift af dansk professionel håndbold skal sikre spillerne indflydelse på egne vilkår via Håndbold Spiller Foreningen.
 
På dagens repræsentantskabsmøde stiller spillerne forslag om, at der indføres et system med hovedaftale og overenskomst. Håndbold Spiller Foreningens formand Torsten Laen udtaler:
"Vi har haft en god dialog med både DHF og Divisionsforeningen Håndbold om etableringen af et sådant system, hvorfor vi håber, at vores forslag vil blive vedtaget. Det er naturligt, at beslutningsprocessen i dansk professionel håndbold nu også moderniseres og professionaliseres på det ansættelsesretlige område."
 
Håndbold Spiller Foreningen foreslår en struktur, hvorefter der senest pr. 1. januar 2007 skal være indgået en hovedaftale og overenskomst mellem Håndbold Spiller Foreningen og Divisionsforeningen Håndbold. Indtil da vil den nugældende standardkontrakt og kontraktregulativ være gældende.
 
Overenskomsten vil sikre, at alle ansatte spillere i danske klubber har et aftalt rimeligt minimum af rettigheder, minimums forsikringsdækning, løn, etc. Med andre ord: En overenskomst vil sikre, at der er ordnede forhold for alle professionelle håndboldspillere i Danmark.
 
Samlet vil aftalekomplekset placere et væsentligt ansvar for udviklingen af professionel håndbold på Håndbold Spiller Foreningen. Et ansvar som Håndbold Spiller Foreningen skal forvalte i samarbejde med Divisionsforeningen Håndbold og DHF. Torsten Laen udtaler:
"Vi spillere er klar til at tage medansvar for videreudviklingen af den professionelle håndboldsektor ved etableringen af et overenskomstsystem. Jeg vil understrege, at dette ansvar også betyder, at Håndbold Spiller Foreningen skal være med til at sikre, at der ikke pålægges klubberne uhensigtsmæssige økonomiske og administrative byrder."
 
I relation til etableringen af en mere rimelig og effektiv voldgift foreslår Håndbold Spiller Foreningen, at voldgiftsdommeren i den nye Håndboldens Voldgiftsret vælges af parterne i enighed, når der er tale om tvister mellem klub og spiller. Det er ikke rimeligt, at voldgiftsdommeren i sådanne sager udpeges af DHF, hvor klubberne jo er medlem.
 
På dagens repræsentantskabsmøde vil Bo Spellerberg og Lene Thomsen repræsentere spillerne og Håndbold Spiller Foreningen, idet de som landsholdsrepræsentanter er de eneste, som har adgang til mødet.
 
For yderligere kommentarer kan Håndbold Spiller Foreningens formand Torsten Laen kontaktes på tlf. 23 23 84 64 efter kl. 15.00.