Topspillere aktionerer for overenskomst

I dagens semifinalekampe om det danske mesterskab for herrer aktionerede de bedste danske håndboldspillere for, at spillerne skal have en reel indflydelse på egne ansættelsesvilkår i form af en hovedaftale, en overenskomst og en ny standardkontrakt.

Pressemeddelelse, 26/4-2008

Dagens aktion er en reaktion på, at Divisionsforeningen Håndbold trods løfter om en overenskomst den 23. april 2008 pludselig trak dette tilsagn tilbage.

Aktionen gik ud på, at spillerne, da dommerne fløjtede op, afleverede bolden venskabeligt mellem de to hold 4 gange, hvorefter håndboldkampen blev spillet som normalt.

Peter Henriksen, GOG/Svendborg TGI udtaler: 
- Vi spillere tog dette drastiske skridt i dag, da vi sammen kæmper for rimelige vilkår for alle håndboldspillere i Danmark - også for de unge, der i dag ofte har nogle elendige vilkår uden løn under sygdom og skader, uden forsikringsdækning og til en lav løn.

Klavs Bruun Jørgensen, FCK Håndbold supplerer:
- Det er absurd, at Divisionsforeningen ikke vil acceptere en overenskomst, fordi de er bange for strejkeretten - hvad regner de egentlig med, der kan ske nu? Med en overenskomst sikrer arbejdsgiveren sig jo mod strejke, så længe overenskomsten løber. Det er klart, at vi som spillere nu må stå sammen - vi kan ikke sidde overhørig, at klubberne ikke vil lade spillerne få en reel indflydelse.

Toke Holst, Århus GF følger trop:
- Det er utroligt vigtigt, at håndboldbranchen tager hånd om alle håndboldspillere og sikrer spillerne rimelige muligheder under og efter håndboldkarrieren.

Andreas Toudahl, Bjerringbro - Silkeborg:
- Det er vigtigt, at vi spillere står sammen. Vi må ganske enkelt kræve, at Divisionsforeningen står ved deres skriftlige løfte om en overenskomst. Jeg troede ærlig talt, at vi var nået noget længere i dansk håndbold, og at formålet med den store udskiftning i sommers var at få fjernet utroværdigheden i dansk håndbold.

Bo Spellerberg, KIF Kolding og medlem af bestyrelsen i Håndbold Spiller Foreningen:
- Det er meget beklageligt, at vi er endt i den situation, hvor vi er nød til at aktionere for at få en overenskomst. Jeg håber, at Divisionsforeningen nu besinder sig og accepterer en overenskomst i tilknytning til det tilbud, vi fik af Divisionsforeningen i ugen, der gik.
- Jeg håber ikke, vi er nød til at aktionere yderligere. Men jeg er sikker på, at hvis der ikke sker nogle fremskridt, så vil spillerne og Håndbold Spiller Foreningen stå sammen og foretage sig det, der er nødvendigt. Vi har i Håndbold Spiller Foreningen fået en kæmpe opbakning i sidste uge fra vores medlemmer.

Torben Vinther, Lemvig Håndbold og formand for Håndbold Spiller Foreningen slutter talestrømmen:
- Divisionsforeningen vil ikke indgå en overenskomst, da klubberne ikke vil have, at spillerne har strejkeretten. Klubberne har øjensynligt ikke forstået, at en overenskomst sikrer klubberne mod strejker i tide og utide. Med indgåelsen af en overenskomst, må spillerne jo ikke strejke, så længe overenskomsten løber!

Baggrund:
Divisionsforeningens forhandlere kunne ikke svare på spørgsmålet om, hvorfor man ikke både kan have et forhandlingsudvalg og en overenskomst?

Klubberne mente, at det var et problem, at nok ikke så mange klubber ville tilslutte sig en overenskomst. Til det gjorde spillerne opmærksom på, at den udfordring var vi klar til at tage op, og hvis Divisionsforeningens forhandlere mente, at det var en god ide, så måtte de kunne løse den udfordring at forklare baglandet, at det var en god ide.

Divisionsforeningens løsning om et forhandlingsudvalg har 2 problemer:
1. DHF og klubberne kan bare ændre reglerne, som de alligevel ikke kan lide, som det skete med reglen om konsekvenser ved misligholdelse beskrevet i Jyllandsposten i sidste uge.
2. De enkelte klubber, der ikke ønsker at leve op til de aftale vilkår, kan i standardkontraktens pkt. 8 blot aftale, at disse vilkår ikke skal finde anvendelse.

Dermed er de unge spillere, der ikke står stærkt i en forhandlingssituation, ikke sikret rimelige vilkår.

Den 17. august 2007 underskrev Divisionsforeningen og Håndbold Spiller Foreningen en aftale, der lød således:

Da Håndbold Spiller Foreningen og Divisionsforeningen Håndbold er påbegyndt forhandlinger om:
- en hovedaftale
- en overenskomst
- en standardkontrakt 
- en husaftale

Har Håndbold Spiller Foreningen erklæret indtil videre at ville afholde sig fra at udnytte rettighederne i henhold til de erklæringer vedrørende overdragelse af kollektive imagerettigheder til Håndbold Spiller Foreningen, som spillerne måtte have underskrevet.

Det har således længe været klart, at forhandlingerne skulle munde ud i en overenskomst, og det er det, der har været drøftet på adskillige møder, før end divisionsforeningen på sidste møde nægtede dette.