Trine Troelsens karantæne

I denne uge har der været fokus på Trine Troelsens 30 dages karantæne ved sit skifte fra Viborg HK til SK Århus.

Pressemeddelelse, 11/1-2007
Karantænen er begrundet i, at Trine Troelsen ikke blev streget af holdkortet i pokalfinalen mod Slagelse Dream Team ? en finale, som Viborg HK som bekendt vandt. Men det blev en dyr medalje for Trine.
 
Som Håndbold Spiller Foreningen har fået forelagt det faktiske hændelsesforløb, så er sagen den, at Viborg HK´s officials 2 gange beder DHF´s official om at få Trine Troelsen streget fra holdkortet. Anden gang oplyste DHF´s official, at han nok skulle sørge for at få Trine streget af holdkortet og at det var hans fulde ansvar, men som bekendt blev Trine ikke streget.
 
Reglerne
Problemet er bare, at reglerne lægger det fulde ansvar på den klub, der ønsker spilleren streget og at det skal fremgå af alle kopier af kamprapporten, at spilleren er streget. Som udgangspunkt er afgørelsen truffet af DHF således principielt korrekt.
Dog burde det i DHF overvejes om de almindelige regler om redressering af fejl ikke kunne benyttes i nærværende sag til at undlade at give Trine Troelsen en karantæne, ligesom regler fra forvaltningsretten som f.eks. reglen om proportionalitet mellem overtrædelse og straf kunne overvejes benyttet i nærværende sag.
 
Det er dog ganske problematisk, at en DHF official på den måde kan glemme at foretage en så vigtig handling.
 
I denne sag har vi at gøre med en landsholdsspiller, der har store vanskeligheder med at få spilletid på sit klubhold og derfor skal lejes ud. Trine var som udgangspunkt spilleberettiget for SK Århus fra 1. turneringskamp, men på grund af denne fejl mister en af vores landsholdsspillere nu spilletid i 3 kampe, hvilket er yderst beklageligt. Særligt da det går ud over en spiller, der ikke selv kunne gøre fra eller til i forbindelse med den fejl, der er blevet begået.
 
Håndbold Spiller Foreningen vil have en regelændring
I Håndbold Spiller Foreningen er vi af den opfattelse, at reglen om at strege spillere skal udgå af reglementet i de kampe, hvor de meget omfattende kamprapporter benyttes. Af disse fremgår det nemlig klart, hvilke spillere, der har været på banen og hvilke spillere, der ikke har været på banen, hvorfor det er ganske simpelt at finde ud af, fra hvilket tidspunkt en spiller kan spille i en ny klub. Håndbold Spiller Foreningen har gjort DHF opmærksom herpå.
 
Reglen er et eksempel på, at der er regler, der er udformet, så spillerne kan komme i klemme, i for spilleren ganske vigtige spørgsmål? regler, som Håndbold Spiller Foreningen eller spillerne ingen indflydelse har på.
 
Indtil der kommer en regelændring kan vi kun opfordre spillere, der er afhængige af at blive streget, til at kontrollere den pågældende kopi af kamprapporten for ed selvsyn at konstatere, om spilleren er blevet streget.
 
For yderligere information kan du kontakte:
Annelise Vidø
Direktør i Håndbold Spiller Foreningen
Mobil: 51 35 19 05