Ukampdygtige håndboldspillere

Læs her om Merete Møllers undersøgelse af risikoen for skader i elitehåndbold, der tyder på, at mange går for tidligt i gang efter en skade.

Nyhed, 18/11-2011

Af Merete Møller, fysioterapeut, cand.scient.san og tidligere elitehåndboldspiller.

Ny stor undersøgelse afdækker risikoen for skader i elitehåndbold, og tallene er langt fra opmuntrende. Over en femtedel af danske elitehåndboldspillere finder hver uge sig selv uden for træning eller kamp på grund af skader. Samtidig tyder det på, at mange går for tidligt i gang efter en skade.

Håndbold er en af de mest populære idrætsgrene i Danmark, og vi er rigtig gode til det. Desværre er det at spille håndbold forbundet med en høj risiko for skader. En ny undersøgelse viser, at over en femtedel af danske elitehåndboldspillere hver uge må se holdkammeraterne spille bold på banen, mens de selv sidder ude med en skade. Undersøgelsen er foretaget i samarbejde med forskere fra Aarhus Universitet og Syddansk Universitet og indgik som en del af mit afsluttende speciale på Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse på Aarhus Universitet.

Hensigten med studiet var at undersøge skadesmønster og forekomst af skader blandt danske elitehåndboldspillere. I 31 uger gennem sidste sæson informerede 517 mandlige og kvindelige elitehåndboldspillere fordelt på U16, U18 og seniorer via SMS om deres skader, træningstid og kamptid. I løbet af sæsonen blev der registreret ikke mindre end 911 nye skader/sygdom, hvor 21 procent af dem var grundet sygdom. Blandt skaderne var 67 procent akutte skader, og 33 procent var overbelastningsskader. 

Selv om ikke alle skader er lige alvorlige, resulterede 48 procent af skaderne i over en uges fravær fra håndboldaktiviteter. 16 procent af skaderne resulterede i fravær over 4 uger, og 6 procent af skaderne var så alvorlige, at spillerne var ukampdygtige i over 8 uger. 

De forskellige længder af fravær betyder, at der i gennemsnit var 21 procent af de 517 deltagere, der hver uge sad ude med en skade, og med disse tal må der umiddelbart påregnes en temmelig høj risiko for at ende med en skade, hvis man er elitehåndboldspiller. 


For tidligt i gang 
Undersøgelsen giver også svar på, i hvilke spilsituationer skaderne opstår, og selv om håndbold er en fysisk hård kontaktsport, opstår 66 procent af de akutte skader, uden at spilleren har kontakt med en modspiller eller andet. Derudover er risikoen for skade væsentligt større under kamp sammenlignet med træning. Studiet viste, at for hver 1000 timer man træner eller spiller kamp, er der en sandsynlighed for at få 6,6 skader. Kigger man på kamp alene, er denne sandsynlighed 17,1 per 1000 timer man spiller kamp. Ifølge undersøgelsen er der en klar tendens til, at jo flere tidligere skader, spilleren har haft, des større er risikoen for en ny skade, og hvis man én gang har haft en skade, er der stor sandsynlighed for, at den samme skade kommer igen. I hvert fald viser undersøgelsen, at over 33 procent af de skader, der opstår i håndbold, er tilbagevendende skader, hvor spilleren har haft den samme skade inden for en kortere periode. Den høje forekomst af tilbagevendende skader kan være et tegn på, at udøverne konkurrerer uden at være fuldt restituerede efter enten overbelastningsskader eller akutte skader.

Som tidligere studier har vist, er ankel og knæ de mest udsatte områder for akutte skader, og 28 procent af skaderne i undersøgelsen var også lokaliseret i anklerne, mens 14 procent var knæskader. Blandt overbelastningsskaderne var knæ, skinneben og skulder de regioner, der hyppigst blev skadet med henholdsvis 22, 22 og 14 procent. 


Pas på de unge spillere
Studiet viste overordnet ingen forskel i skadesfrekvensen for U16 gruppen sammenlignet med seniorgruppen. Det tyder altså på, at unge spillere har mindst lige så høj risiko for at få skader som seniorer. Desuden viste studiet, at de unge spillere er mere udsatte for at få en ny skade, hvis de tidligere har haft en skade på fire ugers varighed. Allerede i denne aldersgruppe blev der registreret samme antal tilbagevendende skader som ved seniorer, hvilket antyder, at unge spillere i samme grad som seniorspillere måske starter for tidligt efter skader. 
 Den høje forekomst af skader, også blandt de unge håndboldspillere, understreger, hvor vigtigt det er at fokusere på skadesforebyggelse så tidligt som muligt. Skulle skaden ske, er det helt afgørende, at der tages ansvar over for den skadede spiller, så han eller hun ikke begynder at spille håndbold uden at være fuldt restitueret.  

Overordnet var der ingen forskel i skadesfrekvensen mellem mænd og kvinder. De kvindelige deltagere var dog i forhold til mændene mest udsatte for knæ- og ankelskader samt problemer med skinneben, mens de mandlige deltagere i forhold til kvinderne havde en større risiko for at få skader i lysken. Der var ingen forskel mellem køn i forhold til skulder- og rygskader. 


Mindre fokus på resultater
Undersøgelsen har bekræftet, hvad der længe er blevet diskuteret, og som vi inden for håndboldverdenen altid har vidst. Håndbold er forbundet med en høj risiko for skader, men nu har vi nogle konkrete tal, vi kan handle på. Undersøgelsen var første skridt i bestræbelserne på at forebygge skader i dansk håndbold og giver os en unik mulighed for senere at kunne monitorere de ændringer, vi med forebyggelse søger at påvirke i positiv retning. Der er fortsat mange ting, vi ikke ved, men på baggrund af undersøgelsen anbefales det, at der især i ungdomsrækkerne er mindre fokus på resultater på kort sigt og mere fokus på forebyggelse af skader. Skulle skaden ske, er det vitalt, at forholdene omkring en skadet spiller optimeres, så han eller hun først spiller efter fuld restitution. Det er vigtigt at indse, at såvel spiller, klub- og landshold opnår de bedste langsigtede resultater ved at beskytte spillernes helbred.  


Tak og info
Undersøgelsen er den største udført blandt danske håndboldspillere, og den første undersøgelse indenfor håndbold på verdensplan, der har anvendt en metode, der henvender sig direkte til spillerne selv i forhold til symptomer, og eksponeringstid i form og træning og kamp. Det giver en unik mulighed for at få det mest sande skadesbillede, såfremt spillerne aktivt deltager i undersøgelsen. I den sammenhæng er jeg er taknemmelig over, at der blandt 517 spillerne var en svarprocent på ca. 90 procent hver eneste uge, og jeg vil gerne udtrykke min dybeste respekt og taknemmelighed til samtlige spillere, fysioterapeuter og klubledere, der har gjort dette muligt. Derudover også tak til Hummel, Dansk Håndbold Forbund, AG København, der har sponsoreret gavekort til deltagerne. Det er klart, at undersøgelse som denne ikke kunne være blevet gennemført uden denne opbakning.

For yderligere kommentarer kan projektleder Merete Møller kontaktes på mobil 23 36 70 27 eller e-mail Meretem@stofanet.dk.