Varsling af ferie og regler vedrørende feriepenge

Kære medlem. Erfaringen siger os, at vi i denne tid får en del forespørgsler relateret til varsling og afholdelse af sommerferie samt udbetaling af feriepenge. Vi vil her ridse de vigtigste ting op.

Pressemeddelelse, 5/5-2011

Udbetaling af feriepenge hvis du ikke skifter klub til sommer
Hvis du ikke skifter klub, har du krav på ferietillæg på 1 % af sidste års løn, når du holder ferie. Dette ferietillæg udbetales som regel sammen med din løn for maj måned.

Udbetaling af feriepenge hvis du skifter klub til sommer
Hvis du skifter klub 1.7.2011 fra en dansk klub til en anden dansk klub eller til udlandet, skal du nu have fået en feriepengeanvisning fra Feriekonto om, at klubben har indbetalt dine feriepenge. Har du skiftet klub og bopæl til udlandet, skal du have udbetalt feriepengene direkte jfr. ferielovens § 30.

Hvis du ikke har fået feriepengene udbetalt eller fået en feriepengeafregning anbefaler vi, at du kontakter jeres klub for at få dem til at afregne pengene. Hvis det ikke sker, så kontakt os.

Flere klubber husker nu i modsætning til tidligere, at der ikke skal betales løn under ferie i starten af kontrakten, da spilleren ikke har optjent ret til denne løn og der skal du være opmærksom på om du har brugt alle dine feriepenge i din tidligere ansættelse.
Men mange af disse klubber undlader alligevel at afregne feriepenge til spillere, der skifter klub.
Du skal huske, at selvom du har lavet en aftale om, at du fik løn under ferie i starten af kontrakten, så kan du også kræve feriepenge ved din fratræden. 

Når DHF modtager en kontrakt, hvor der står, at spilleren ikke kan kræve feriepenge, sender DHF en meddelelse til klubben om, at dette er i strid med Ferieloven og at der skal ske hensættelser i regnskabet til at betale feriepengene. Klubberne er således ved aftaleindgåelsen fuldt ud klar over, at disse ikke aftaler er gyldige, og at I som spillere kan kræve feriepengene på trods af aftalerne.

Placering og varsling af ferie
I har årligt fem ugers ferie, der opdeles efter ferieloven i tre ugers hovedferie og to ugers restferie.
Din arbejdsgiver bestemmer i sidste ende, hvornår du skal holde ferie. Din arbejdsgiver skal tage hensyn til dine ønsker og særligt tage hensyn til ønsker om ferie i skoleferien, hvis du har skolesøgende børn.

Varsling af ferie

Hovedferie
Hovedferien er 3 uger, og de skal lægges i perioden 1. maj til 30. september (dette kaldes ferieperioden). Hvis I er uenige om tidspunktet for din ferie, og arbejdsgiveren derfor bestemmer, hvornår ferien skal holdes, skal hovedferien varsles overfor dig mindst 3 måneder før ferien skal afholdes. Du har krav på, at holde hovedferien som 3 sammenhængende uger.

Restferie
Restferien er 2 uger, og den kan ligge når som helst i hele ferieåret. Den kan også ligge før hovedferien. Hvis arbejdsgiveren bestemmer, hvornår ferien skal holdes, skal restferien varsles overfor dig mindst 1 måned før ferien skal afholdes. Restferien skal som udgangspunkt gives i sammenhængende perioder på en uge. Hvis det er særligt begrundet i virksomhedens forhold, kan restferien gives som enkeltdage.

Du har ikke pligt til at holde ferie, som du ikke har optjent løn eller feriegodtgørelse til at holde. Din arbejdsgiver kan kun pålægge dig at holde ferie, som du har optjent løn eller feriegodtgørelse til. Dog kan din arbejdsgiver pålægge dig at holde ferie, selv om du ikke har optjent løn eller feriegodtgørelse, hvis virksomheden holder ferielukket.

Selvtræningsprogram i ferien  
Husk, hvis du får et selvtræningsprogram med hjem i ferien, så har du ikke holdt ferie og du har derfor krav på løn.

Spørgsmål
Hvis du har nogle spørgsmål, kan du ringe til os.