Vigtig information: Højere skattesats ved fri bolig

Skatteministeriet har meddelt, at skemalejesatserne til brug for fastlæggelse af markedslejen for hel eller delvis fri helårsbolig afskaffes med virkning fra 1. januar 2013.

Pressemeddelelse, 11/9-2012

Dette har økonomiske konsekvenser for de spillere, som har ”fri bolig” i deres kontrakt.

De skematiske satser har igennem mange år været brugt ved fastlæggelsen af lejeværdien for en helårsbolig, som ansatte har fået stillet helt eller delvist frit til rådighed af deres arbejdsgiver. Den ansatte er blevet beskattet efter skemasatserne, der typisk lå/ligger langt under den faktiske markedsleje, som arbejdsgiveren betaler.

Du kan se de nye satser her.