Vigtige krav opnået i Norge

Som varslet i sidste uge strejkede de norske spillere i weekenden. Nu er NISO og NHO Idræt dog blevet enige om en ny overenskomst, som sikrer alle idrætsudøvere bedre vilkår.

Nyhed, 25/5-2011

I forhandlingerne har NISO, der repræsenterer norske idrætsudøvere, haft særligt fokus på standardkontrakten og på at begrænse klubbernes mulighed for at ophæve udøvernes kontrakter. NISO og NHO Idræt, der varetager forhandlingerne på vegne af klubberne, anmoder nu de forskellige forbund om at sikre balance i idrætsudøvernes ansættelsesforhold, så klubberne ikke er bedre stillede end udøverne. Samtidig skal der i højere grad være sammenhæng mellem arbejdstid og arbejdsmængde.  
 
”I første omgang betyder det, at vi nu går i gang med en gennemgang af kontrakten, som indeholder en række uheldige formuleringer for vores medlemmer. At sikre en balance i ansættelsesforholdet mellem klubberne og spillerne er meget vigtigt, og noget som vi har arbejdet hårdt for at nå frem til,” siger Joachim Walltin, der er formand i NISO.
 
Et andet centralt punkt i forhandlingerne har været spillernes mulighed for selv at vælge udstyr. Aftalen betyder, at spillerne ikke nødvendigvis skal bruge det udstyr, der leveres af aftalen, hvis det af sundhedsmæssige årsager ikke passer til den enkelte spiller. Ligeledes skal spillerne tages med på råd, når klubberne indgår nye aftaler med leverandører af fodboldudstyr.
 
”Vi er endelig blevet mødt med forståelse på dette område. Spillerne er blevet taget alvorligt, og vi er overbeviste om, at alle forstår vigtigheden af, at spillerne har det rette udstyr. Det er et stort skridt i den rigtige retning,”fortsætter Walltin.
 
Øvrige punkter i den nye overenskomst er spillernes ferie og uddannelse. Klubberne er blevet enige om at bestræbe sig på, at spillerne kan få syv sammenhængende feriedage. Og i forbindelse med uddannelse skal klubberne hjælpe spillere, som gerne vil tage en uddannelse sideløbende med sportskarrieren.
 
Der er desuden nedsat et udvalg, som skal undersøge kravet om en standardkampbold.