BEHANDLING OG ANMELDELSE

Behandling
For det første er det vigtigt, at skaden selvfølgelig bliver behandlet medicinsk korrekt, så skadens omfang minimeres, og du ikke risikerer, at skaden bliver kronisk. I genoptræningsperioden er det derfor vigtigt, at du ikke forcerer genoptræningen, og tager hensyn til eget ve og vel.

Du bør naturligvis være opmærksom på først at påbegynde træningen eller spille kamp, når du er fuldt kampdygtig, og ikke fordi du føler dig forpligtet til at træne eller spille. Det er din krop, så du må også tage ansvar for, at den ikke misbruges.

Anmeldelse
Hvis skadens omfang medfører varige mén eller permanent tab af erhvervsevne, giver det dig en mulighed for at få en arbejdsskadeerstatning fra klubbens arbejdsskadeforsikring.

I processen for anmeldelse af skaden er det vigtigt, at du følger følgende model, da det vil sikre en korrekt anmeldelse i overensstemmelse med arbejdsskadelovens krav og forkorte tidshorisonten for forsikringssagen.

  • Kontakt klublægen for at få vurderet skadens omfang og hvor "alvorlig" den er.
  • Hvis skaden er alvorlig nok og derfor er dækket af arbejdsskadesforsikringen, så kontakt Håndbold Spiller Foreningen, da vi har erfaringer med at anmelde og forfølge sådanne sager. Det er meget vigtigt, at skaden anmeldes korrekt første gang. Det har Håndbold Spiller Foreningen i fællesskab med Spillerforeningen den største ekspertise i. Er du i tvivl om en skades alvor eller har spørgsmål vedrørende forsikringen, så ring til Håndbold Spiller Foreningen på 33 12 11 28 eller skriv på kontakt@haandboldspiller.dk.
  • Efter kontakten med Håndbold Spiller Foreningens juridiske rådgivere vil din forsikringssag, hvis det ønskes, blive varetaget af Håndbold Spiller Foreningen, som så sammen med dig får sagen behandlet korrekt