HVIS SKADEN SKER

Hvis uheldet er ude, og du bliver skadet i kamp eller træning, er der flere forholdsregler og procedurer, du skal være opmærksom på.

Hvad enten det drejer sig om en arbejdsskade og/eller en privat forsikring, kan vi sørge for, at skaden bliver anmeldt korrekt, og efterfølgende kan vi sikre dig den bedste rådgivning overfor Arbejdsskadestyrelsen og/eller dit eget forsikringsselskab i forbindelse med sagsbehandlingen.

Håndbold Spiller Foreningen har – sammen med Spillerforeningen – stor erfaring og juridisk viden at trække på, som du har mulighed for at benytte dig af.

Om en forsikringssag ender ”lykkeligt” afhænger meget ofte af, om sagsforløbet bliver grebet rigtigt an fra start, og det kan Håndbold Spiller Foreningen hjælpe med.  

Håndbold Spiller Foreningen giver dig hér en vejledning til, hvad du kan gøre, når skaden er sket.