KEND DIN PRIS

Kend din pris er ikke et spørgsmål om, hvor meget du er værd i kroner og øre, men et spørgsmål om hvorvidt du er indstillet på at gamble med din krops ve og vel og dermed din håndboldkarriere. Det er en farlig satsning, fordi man risikerer, at en ellers banal skade går hen og bliver kronisk.

Alligevel er det meget almindeligt, at en spiller trods en skade boltrer sig på banen. For i håndbold-Danmark er opfattelsen, at "succes har sin pris", og derfor er en diskussion af begreberne moral, ansvarlighed og fornuft ved håndteringen af skader helt nødvendig. Her kan du læse om fysioterapeut Klaus Petersens indspark og gode råd til, hvordan du som spiller kan minimere ”prisen”. Det kræver forsvarlig og fornuftig håndtering med i forvejen skadede spillere.

Klaus Petersen har gennem flere år været fysioterapeut for ungdomslandshold og ligaklubber og har derfor set på nærmeste hold, hvordan spillere er startet for tidligt eller har forceret genoptræning. Det fik alvorlige konsekvenser for karrieren og har kostet mange gode år i verdenseliten.

Men hvorfor presser man så som spiller sig selv på banen alligevel? 

Dilemmaet: Skal jeg spille eller ej?
Vi har alle stået i dilemmaet: Er min skade så alvorlig, at jeg er nødsaget til at betragte kampen fra tilskuerpladserne, eller skal jeg bide smerten i mig og spille? Et svært valg, der ofte afløses af spørgsmål som: Forventer træneren – måske klubben – at jeg spiller? Kan holdet vinde uden mig? Hvordan påvirker det mine fremtidige muligheder? Risikerer jeg at forværre skaden? Og så mister man nemt det gyldne overblik.

Glæden ved spillet, ønsket om at hjælpe holdet og klubben, frygten for at få sine drømme bristet - eller i visse tilfælde af frygt for træneren, kan få spillere til at undervurdere den reelle risiko ved at spille med en skade eller forcere genoptræning. En risiko, som ofte nedtones, når læger eller fysioterapeuter ikke tør tage en konfrontation med træneren og dermed går på kompromis med deres faglige viden.

Træneren spiller en afgørende rolle, så det er værd at overveje, om træneren som selv er en brik i spillet kan være objektiv i en vurdering af en spillers skadestilstand? Og kan du som spiller?

Kan Du gennemskue konsekvenserne?

  • Husk at du er din egen krops ambassadør – tag ansvar for den
  • Husk at ingen spillere er uundværlige – selv om træneren måske fortæller dig noget andet for at få dig på banen
  • Husk at ingen sender en skadet spiller på banen for spillerens skyld.


Et reelt problem

Der er tale om et reelt problem, viser Team Danmark-rapporten ”Kontraktspillere i fodbold og håndbold”. Hele 65 % af spillerne i undersøgelsen svarede, at de er startet for tidligt efter en skade. Størstedelen peger på ambitioner, og frygten for at svigte holdkammerater og klubben som afgørende for deres tidlige start, men samtidig lægger spillerne meget vægt på, at det er deres egen skyld.

Kend din ”pris”
En løsning kræver en holdningsændring blandt mange trænere, klubber og spillere. Klaus Petersens bud på, hvordan man kommer problemet til livs lyder:

Klar rollefordeling i klubberne om, hvem der varetager hvad – eksempelvis som i Viborg HK, hvor klubben har ansat en sundhedssektor udefra, som kun skal varetage spillernes interesser, og som derfor også har ansvaret for spillerne på banen.

Fysioterapeuten får vetoret i tvivlsspørgsmål om, hvorvidt en skadet spiller skulle spille eller ej – det vil lette presset på fysioterapeuten fra både træneren og spilleren selv, men det kræver også, at klubberne er villige til at investere i noget kvalificeret sundhedspersonale, som skal passe på de dyrt indkøbte spillere.

Gode råd til spillere:

  • Husk at din krop er det vigtigste aktiv – der er også en dag i morgen.
  • Husk at det kan være en kortsigtet løsning, at gå ”heroisk” på banen med en skade. Det kan ødelægge din karriere på lang sigt.
  • Det kan det være fornuftigt at stille krav til klubben om en professionel medicinsk stab, som tør tage konfrontationen med træneren og spilleren. Det vil afhjælpe klub og træner, så de ikke kommer i en situation, hvor de skal gamble med dit helbred.
  • Husk at alle gerne vil vinde: klubber, trænere og spillere. Det er vigtigt at være bevidst om, så du som spiller kan beskytte dig selv. Læg ikke pres på fysioterapeuten for at få lov at spille.