KONTINGENTSATSER

For spillere i håndboldligaen, 1. division, unge talenter tilknyttet talenttræning eller ungdomslandshold under Team Danmark eller DHF samt udlandsprofessionelle gælder nedenstående kontingentsatser. 

Der er mulighed for medlemskab for trænere i Håndbold Spiller Foreningen, for eksempel til gennemgang af ansættelseskontrakter. Håndbold Spiller Foreningen forbeholder sig dog retten til at varetage interesserne for vores primære medlemmer (spillerne) i konkrete tvister. 

Bemærk, at kontingentsatsen afhænger af din status som amatør eller kontraktspiller samt dit lønniveau, hvis du er kontraktspiller.

Uanset din type af medlemskab har du adgang til alle Håndbold Spiller Foreningens medlemsgoder og tilbud. Dette gælder således også associerede medlemmer. Priser pr. sæson:

 Type  Pris
 Under 19 år  kr. 0
 Amatørspiller/Master medlem  kr. 500
 Kontraktspiller med løn under eller lig kr. 50.000  kr. 900*
 Kontraktspiller med løn mellem kr. 50.001 - 250.000  kr. 1.700*
 Kontraktspiller med løn mellem kr. 250.001 - 500.000  kr. 2.300*
 Kontraktspiller med løn på 500.001 og derover  kr. 2.800*
For trænere gælder samme satser som ovenfor.  

* Medlemskontingentet er fradragsberettiget. 

Priser for sagsbehandling ændret fra 1. juli 2011
Opnår du med hjælp fra HSF kompensation fra en arbejdsskadesag, feriepengesag etc., vil du blive opkrævet en procentdel af bruttoudbetalingen. Som udgangspunkt drejer det sig om 5 %. Hvis sagens omfang kræver ekstra ressourcer, kan der dog opkræves en højere procentdel. Opkrævningen gælder kun for den del af bruttoudbetalingen, der kommer fra arbejdsskadeforsikringen og IKKE fra den private ulykkesforsikring.

Du vil selvfølgelig blive informeret, inden du modtager rådgivning. Vi begynder ikke sagsbehandlingen, inden du har givet din accept til, at HSF eksempelvis opkræver 5 % i forbindelse med en arbejdsskadesag.

Reglen er indført primært pga. ændret praksis i Arbejdsskadestyrelsen. Antallet af sager vi fører for vores medlemmer er derudover steget markant. Derfor er det nødvendigt at opkræve de ekstra beløb for at kunne bevare samme niveau af rådgivning.

Reglen gælder for sager optaget efter d. 1. juli 2011. For alle igangværende sager vil der ikke opkræves en procentdel af bruttoudbetalingen.

Betalingsservice
Du har mulighed for at melde dig til Betalingsservice. På den måde slipper du for girokort og betalingsfrister. Læs mere her.

 

Udenlandsk bank 
Betaler du kontingent via en udenlandsk bank, kan du gøre det via følgende: 
Iban: DK4993144560006301
Swift/Bic: SPNODK22

 

Mobilepay
Kontingentsatsen kan også betales over Mobilepay. Gå ind på Mobilepay, tast 701049, og skriv dit navn i kommentar feltet.
Husk at du på siden BLIV MEDLEM samtidig kan melde dig ind i Håndbold Spiller Foreningen, eller blot opdaterer dine oplysninger hos os