UDMELDING

Hvis du ikke længere ønsker at være medlem, skal du informere os om det skriftligt.

Det skal ske med mindst 6 måneders varsel til 30. juni eller 31. december eller ved fratræden af stilling i den professionelle håndboldbranche.

Reglerne for udmelding kan findes i vedtægterne under § 3 MEDLEMSSKAB. De blev inkluderet i vores vedtægter på repræsentantskabsmødet i juni 2007.

Ændringerne blev varslet i nyhedsbrevet den 10. august 2007.