Invitation til DHF's Profkursus 2022

Dansk Håndbold Forbund's Uddannelsesudvalg har fornøjelsen at invitere til forbundets Profkursus, som tidligere er gennemført seks gange siden 2011.

Profkurset henvender sig til professionelle håndboldspillere, som påtænker at gå ind i trænergerningen, når den aktive karriere afsluttes. Kurset er specialdesignet til målgruppen ud fra en forudsætning om, at man som professionel spiller erhverver sig visse erfaringer og kompetencer, som efterfølgende vil være anvendelige i trænerjobbet. Profkurset indeholder derfor udvalgte elementer fra DHF’s Divisionstrænerkursus i en komprimeret form. Kurset skal give kursisterne en praktisk og teoretisk indføring i trænerfunktionens mange aspekter med henblik på at komplementere de erfaringer og kompetencer, som kursisten har erhvervet sig gennem den aktive karriere.

Kurset omfatter ca. 50 lektioner fordelt på fire dage.
Kurset indeholder undervisning inden for emnerne ’Pædagogik og Planlægning’, ’Fysisk træning’, ’Team Management og Psykologi’ samt ’Målvogtertræning’. En del af kurset er afsat til praktisk trænerarbejde med mediehold, hvor kursisterne vil få til opgave at forestå bestemte opgaver i forbindelse med træning og kampafvikling. 

Profkurset har til formål, at kvalificere professionelle håndboldspillere til at træne og lede håndboldhold på divisionsniveau og til at motivere kursisterne til at gå ind i trænerarbejdet og videreudvikle sig gennem fortsat træneruddannelse. Det er også et mål med kurset at give kursisterne større indblik i egne trænerkompetencer og eget trænerpotentiale. Udbyttet af kurset vil i høj grad afhænge af kursistens evne til at reflektere over egen praksis i trænerrollen – og til at anvende de input, erfaringer og vejledninger, som fremlægges af medkursister og instruktører. Profkurset vil give DHF et grundlag for en umiddelbar vurdering af kursisternes kompetencer og potentiale med henblik på en eventuel senere optagelse på Testkurset og efterfølgende Diplomtrænerkurset.

Spillere, som har været aktive professionelle håndboldspillere i minimum fem sæsoner, kan optages som kursister.

Kursustermin: Onsdag den 22. juni - lørdag den 25. juni 2022
Kursussted: Idrætshøjskolen Aarhus
Kursusgebyr: Kr. 10.500,- Gebyret dækker administration, undervisning, kursusomkostninger, ophold på dobbeltværelse med bad samt forplejning. 

Ansøgningen om deltagelse på DHF’s Profkursus skal være forbundet i hænde senest onsdag den 20. april 2022

ANSØG VED AT TRYKKE HER