Håndbold Spiller Foreningen og KIF Kolding København underskriver historisk samarbejdsaftale

I forbindelse med KIF Kolding Københavns pressemøde på Nationalmuseet blev der i dag taget et stort skridt for at optimere forholdene i dansk håndbold.

Pressemeddelelse, 19/6-2014

Direktør i KIF Kolding København Jens Boesen og direktør i Håndbold Spiller Foreningen Michael Sahl Hansen underskrev i dag en samarbejdsaftale, der beskriver fælles tiltag for udvikling af dansk håndbold samt sikre tidssvarende, rimelige og stabile arbejdsforhold på det danske arbejdsmarked for professionelle håndboldspillere.

Direktør i KIF Kolding København Jens Boesen udtaler: "Vi er glade for at være den første klub, der har lavet en samarbejdsaftale med Håndbold Spiller Foreningen, der beskriver fælles tiltag for udviklingen af dansk håndbold samt sikrer tidssvarende, rimelige og stabile arbejdsforhold på det danske arbejdsmarked for professionelle håndboldspillere. Jeg ser aftalen som begyndelsen på en længere proces i dansk håndbold, og den kommer til at indeholde en række ansvarsområder for både klubben og for spillerne".

Direktør i Håndbold Spiller Foreningen Michael Sahl Hansen supplerer: ”Det er en stor dag for Håndbold Spiller Foreningen og vi er glade for aftalen, der fremadrettet sikrer vores medlemmer, der spiller i KIF Kolding København tryghed i ansættelsen og klare formuleringer i kontrakterne.” 

Samarbejdsaftalen beskriver spillernes vilkår på blandt andet punkter som:
• Ansættelsesformer.
• Forsikringsvilkår.
• Pension.
• Frihed til uddannelse sideløbende med sporten.
• Husaftaler og arbejdets tilrettelæggelse.
• Minimumsløn.
• Rettigheder under sygdom og skader.

Håndbold Spiller Foreningens intention med samarbejdsaftalen er i fællesskab med klubberne, at få beskrevet det samarbejde vi har samt at få tydeliggjort de regler der er, så alle konkurrerer på lige vilkår. Ligeledes vil vi arbejde sammen om at udnytte og forvalte rettigheder med henblik på markedsføring og styrkelse af dansk klubhåndbold på eliteniveau og på den måde optimere vilkårene og forholdene i dansk tophåndbold" siger Michael Sahl Hansen og slutter af:

"Vores aftale med KIF Kolding København er den første der er indgået og vores arbejde med at få flere klubber til at indgå aftaler med os fortsætter og vi er allerede i god dialog med en række andre klubber”.

For yderligere kommentarer kan Michael Sahl Hansen kontaktes på 40 18 75 10.