Ajax København accepterer langt om længe at fritstille spillerne

Efter et langt og uskønt forløb er det endelig lykkedes Håndbold Spiller Foreningen at få bekræftet, at de spillere på Ajax Københavns herrehold, der gerne vil fritstilles, har mulighed for det.

Ledelsen i selskabet bag Ajax København præsenterede allerede muligheden for spillerne i starten af sidste uge, men da selskabet var (og er) under rekonstruktion, skulle den af skifteretten udpegede rekonstruktør give sit samtykke til fritstilling af spillerne. Håndbold Spiller Foreningen bad flere gange rekonstruktøren bekræfte sit samtykke, men fik først i går bekræftet af ham, at spillerne kunne blive fritstillet. Forinden havde Håndbold Spiller Foreningen anlagt voldgiftssag mod Ajax København for at sikre, at de spillere som ønskede dette kunne forlade klubben. 

Der har længe været spillere i truppen, som ønskede at blive fritstillet, og nu hvor muligheden for det er bekræftet, har flere spillere naturligvis valgt at tage imod det. Den anlagte voldgiftssag er derfor også blevet hævet. De kommende dage vil vise, om flere vælger at gå den vej, men det er selvfølgelig en stor lettelse for spillerne, at det nu er en reel mulighed at komme videre. 

Kampen i lørdags blev aflyst under kaotiske omstændigheder, hvor Håndbold Spiller Foreningen søgte at skabe klarhed over om de aftalte og lovpligtige forsikringer var på plads. Ajax København har gennem en lang årrække ikke haft tegnet ulykkesforsikringer for spillerne, og derfor var det i spillernes interesse at sikre, at der var den fornødne klarhed over, at arbejdsskadeforsikringen var på plads. Dette var desværre ikke muligt inden kampstart, hvorfor aflysningen skete i sidste øjeblik. Aflysningen skete i enighed med selskabets ledelse, som påtog sig ansvaret for, at der ikke var den fornødne klarhed over forsikringsforholdene.  

Håndbold Spiller Foreningen har en forventning om, at der kommer afklaring af Ajax Københavns forhold, så de tilbageværende spillere kan komme tilbage på halgulvet enten i Bavnehøj Hallen eller i andre haller.